Tiedotteet

Vallitsevasta koronaepidemiasta johtuen Rauhanturvaajaliiton hallitus päätti 28.3. järjestetyssä kokouksessaan siirtää 16.5. Hämeenlinnan Aulangolle suunniteltua kevätliittokokousta.

Kevätliittokokous siirretään järjestettäväksi syysliittokokouksen yhteydessä 24.10. Raumalla. Kokouksessa käsitellään kevät- ja syysliittokokousten asiat tarvittaessa kahdessa erillisessä kokouksessa.

Nobel – muistoristin lunastamiseen ovat oikeutettuja ennen 10.12.1988 YK:n rauhanturvatehtävissä palvelleet henkilöt. Muistoristin voi lunastaa myös edesmenneen ristiin oikeutetun rauhanturvaajan omainen muistoesineenä säilytettäväksi. Muistoristi voidaan luovuttaa myös ulkomaalaiselle henkilölle, mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Nobel – muistoristiä kannetaan siviiliasussa kunniamerkkinä muun isänmaallisen toiminnan muistomitalien ja – ristien tapaan ja se sijoitetaan kantojärjestyksessä ennen ns. missiomitaleita. Virkapuvuissa Nobel – muistoristiä voidaan kantaa kriisinhallintaveteraanien omissa tilaisuuksissa ao. virkapukumääräysten ja -ohjeiden mukaan.

Nobel – muistoristiä anotaan lomakkeella, johon tulee liittää luotettava todistus em. kelpoisuudesta (esimerkiksi kopio sotilaspassin ko. sivusta). Anomuslomake liitteineen toimitetaan omaan rauhanturvaajayhdistykseen, josta muistoristi myöntökirjoineen myös lunastetaan. Ei-jäsenet anovat ristiä haluamansa rt-yhdistyksen kautta tai poikkeustapauksessa suoraan liitosta (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Numeroitujen muistoristien mukana seuraa myöntökirja, jossa ote alkuperäisestä Nobel-palkinnon myöntötiedotteesta. Myöntöpäiväksi merkitään pääsääntöisesti joko kansainvälinen YK:n rauhanturvaajien päivä 29.5. tai YK-päivä 24.10. Muistoristien jako pyritään kuitenkin suorittamaan joko näiden päivien viettoon liittyvien juhlallisuuksien yhteydessä tai muussa yhdistyksen päättämässä (juhlavassa) tilaisuudessa.

SET 1: muistoristi, pienoiskunniamerkki ja nauhalaattatunnus lahjarasiassa
SET 2: muistoristi ja nauhalaattatunnus pahvikotelossa - kunniamerkeissä ja nauhalaatoissa on kiinnitysmekanismi valmiina Hinnat / kpl

SET 1: 100 € (135 € ei-jäsenille)
SET 2: 80 € (110 € ei-jäsenille)

Erikseen hankittavina

- pienoiskunniamerkki: 30 € 
- nauhalaatta: 15 € 
- irtonauha: 8 €

Hinnat ovat verottomia nettohintoja (eli hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa) ja voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Liite (Nobel 1988 -Muistoristin anomus)

Rauhanturvaajien muistomerkki Hietaniemi kevätkuva baretit edited

Kuva: Rauhanturvaajien muistomerkki Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä

Tietoa kuolemantapauksien yhteydessä nousseista kysymyksistä.

Rauhanturvaajaliitosta on jonkin verran kysytty mm. rauhanturvaajaveteraanien hautaustoimituksesta, muistotilaisuuksien järjestämisestä ja rauhanturvaajaveteraanien hautausavustuksesta. Tässä kirjoituksessa käsitellään muutamia esiin nousseita kysymyksiä.

Tukea paikallisesti hautaustoimitukseen, muistotilaisuuteen sotiemme veteraaneille ja kriisinhallintaveteraaneille

Rauhanturvaajaliitolle on kunnia-asia tukea sotiemme veteraaneja ja heidän läheisiään myös silloin, kun on viimeisen matkan aika. Lisäksi Rauhanturvaajaliitto ja liiton paikallisyhdistykset pyrkivät järjestämään tukea rauhanturvaajaveteraanin läheisille kuoleman kohdattua. Moni yksityiskohta selviää keskustellen, joten ota yhteyttä. Haluamme auttaa, jos kysymyksiä herää hautaustoimituksesta tai jos haluat keskustella vaikkapa muistotilaisuuden järjestämisestä. Näissä asioissa voit ottaa yhteyttä Rauhanturvaajaliiton vertaistukikoordinaattoriin tai liiton puheenjohtajaan. Yhteystiedot löydät näiltä sivuilta.

Tukea voit saada myös paikallisyhdistyksestäsi esimerkiksi kunniavartioon, arkun kantoon, läheisten kuljetuksiin ja moniin muihin asioihin. Järjestettävissä oleva tuki vaihtelee paikallisesti. Rauhanturvaajaliitto ja paikallisyhdistykset haluavat saattaa rauhanturvaajaveteraanin kunnioittaen viimeiselle matkalleen ja haluamme tukea läheisiä. Ota rohkeasti yhteyttä.

Sotaveteraanit ja hautaukseen liittyvät avustukset

Vanhimpien kriisinhallintaveteraanien joukossa voi olla myös sotaveteraaneja. Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hautaustoimilain mukaan evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien ja seurakuntayhtymän hautausmaat ovat yleisiä hautausmaita. Hautaustoimessa perittävien perusteiden tulee olla samat kaikille. Laissa on poikkeussäännös, jonka nojalla seurakunta tai seurakuntayhtymä voi myöntää kokonaan tai osittain vapautuksen hautaustoimesta perittävistä maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea puolisoa. Monet seurakunnat antavat edellä mainitun maksuvapauden. Voit tiedustella asiaa kotiseurakunnastasi.
Valtiokonttori voi maksaa hautausapua, jos sotainvalidille vahvistettu työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia. Veteraanilla, jolla ei ole sotainvaliditeettia, ei hautausavusta makseta. Lisätietoa saat Valtiokonttorilta puhelimitse numerosta 0295 50 2000 tai klikkaamalla: https://www.valtiokonttori.fi/.

Hautausavustus ja kriisinhallintaveteraani.

Varsinaista hautausavustusta kriisinhallintaveteraanille, hänen puolisolleen tai leskelleen ei valitettavasti ole mahdollista saada Rauhanturvaajaliiton kautta.
Haluamme kuitenkin antaa ohjeet, miten menetellä, jos kyse on hautausavustuksesta.
Hautausavustuksen hakeminen kuuluu ensisijaisesti vainajan kunnan sosiaalitoimelle. Monissa kunnissa on järjestetty sähköinen ja/tai puhelimella toteutettu sosiaalineuvonta, josta saa tarkkaa kuntakohtaista tietoa ja selkeät ohjeet, miten toimia hautausavustuksen hakemiseksi. Julkisen hallinnon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-palveluiden) uudistamisen myötä hautausavustuksen hakeminen siirtynee kunnilta maakunnille.

Kansaneläkelaitoksen tuesta omaiselle kuolemantapauksessa voit saada lisää tietoa klikkaamalla: https://www.kela.fi/omaisenkuolema.

Avustusta hautauskuluihin voi tiedustella myös työnantajalta, työeläkelaitokselta, vakuutusyhtiöiltä tai ammattiliitolta. Hautausavustusta voidaan maksaa pakollisista tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvakuutuksista.

Jos kriisinhallintaveteraani on lisäksi sotainvalidi, sotainvalidin kuolinpesällä voi olla oikeus Valtiokonttorin maksamaan hautausapuun. Lisätietoja saat klikkaamalla: https://www.valtiokonttori.fi/

Hautausjärjestelyihin saa lisätietoa myös omasta seurakunnastasi tai klikkaamalla https://www.hautajaiset.fi/.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito