Suomen Rauhanturvaajaliitto on tyytyväinen rauhanturvaajien palvelussuhteen ehdoissa tapahtuneeseen kehitykseen ja toivoo saman suuntauksen jatkuvan. Liitto on viime vuodesta asti ollut mukana keskustelemassa palvelussuhteen ehdoista puolustusministeriön kanssa.

Ongelmana on ollut, että reserviläisten palvelussuhteen ehdot varsinkin palkkauksen osalta ovat laahanneet jäljessä puolustusvoimien palkattuun upseeristoon nähden. Nyt tilanne on kuitenkin saatu hyvälle tasolle.

- Palvelussuhteen ehdot ovat kehittyneet tuntuvasti. Esimerkiksi reserviläisille maksettava korvaus koulutusajalta on noussut kertausharjoituskorvausten tasolle. Samoin vakuutusturvaa on parannettu, toteaa Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Heikki Holma.

Palkkausta on nostettu huomattavasti, ja esimerkiksi alimman vaativuustason palkka on noussut yli 25 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna.

Samoin palvelusturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Rauhanturvaajaliitto haluaa kuitenkin korostaa, että kun Suomi tulevaisuudessa valmistautuu uusiin, mahdollisesti vaativimpiinkin
operaatioihin, rauhanturvaajien turvallisuudesta ei saa tinkiä.

Suomalaiset rauhanturvaajat ovat aina vapaaehtoisia ja tehtäviin löytyy vastakin paras saatavilla oleva henkilöstö, kunhan palvelusuhteen ehdot ovat kunnossa.

- Palkkauksen lisäksi palvelussuhteen ehdot muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoite on tinkimätön palvelusturvallisuus kriisinhallintaoperaatioissa. Osa tästä luodaan jo etukäteen, kuten koulutus, varustus ja henkilövalinnat siviiliosaamisineen - unohtamatta vakuutusturvaa ikävien tapahtumien osalta. Puolustusvoimien panos näihin asioihin on hyvällä tolalla, toteaa puheenjohtaja Holma.

Osa palvelusturvallisuutta on tieto siitä, että tukea on saatavissa kotiutumisen jälkeenkin. Rauhanturvaajaliitolla on valmius tukea niin rauhanturvaajia kuin kotijoukkoja palveluksen aikana ja sen jälkeen.Liiton edustajat osallistuvat rauhanturvaajille järjestettäviin
palautetilaisuuksiin, ja vapaaehtoiset tukihenkilöt vastaavat liiton päivystyspuhelimeen numerossa 020 7698 111.

Suomen Rauhanturvaajaliitto järjestäytyy kevätkokoukseensa Kankaanpäähän 22. toukokuuta. Samalla julkistetaan liiton historiikkiteos.

Lisätietoja: puheenjohtaja Heikki Holma puh. 044 5560 277

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito