Lähes kaikki Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistykset olivat edustettuina Tampereella pidetyssä vuotuisessa järjestökoulutuksessa. Opetusministeriön tuella järjestetyssä koulutustilaisuudessa oli tänä vuonna aiheina uuden yhdistyslain muutokset, tiedotus ja viestintä sekä isoimpana asiakokonaisuutena jäsenrekisterimme. Tampereen järjestökoulutuksessa

Lakimies Juha Jalkanen ja talouspäällikkö Raimo Aukeala avasivat yhdistyslakiin tehtyjä muutoksia sekä niiden vaikutuksia yhdistystoimintaan. Tiedotuspäällikkö Kimmo Wirén keskustelututti tiedotuksesta ja viestinnästä ylipäätään.
Kohta vuoden käytössä ollutta jäsenrekisteriämme käyttökokemuksineen ja uusine hienone toimintoineen esitteli järjestöpäällikkö Ville Mäntysaari.

Antoisaan koulutuspäivään osallistui 50 yhdistysaktiivia eri puolilta Suomea.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito