Porissa pidetty Rauhanturvaavajaliiton syyskokous valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi Paavo Kiljusen. Kenraaliluutnantti Kiljunen on palvellut rauhanturvatehtävissä Libanonissa, Makedoniassa ja Kosovossa.
Niinikään liittokokous hyväksyi liiton strategian vuosiksi 2012 - 2015 ja siihen liittyvän sääntömuutospaketin.
Hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin Esko Hakulinen, Hari Paattimäki, Heikki Pietilä, Heimo Purhonen, Timo Järvinen ja Kari Vilkko.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito