Suomen Rauhanturvaajaliiton syysliittokokous pidettiin Helsingissä 27.10.2018. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Kokouksessa pidettiin myös hallituksen varapuheenjohtajan, hallituksen erovuoroisten jäsenten ja liiton valtuuskunnan puheenjohtajan vaalit. Hallituksen erovuoroisen varapuheenjohtajan vaalissa oli vain yksi ehdokas, Esko Hakulinen. Esko Hakulinen (PohmRT) valittiin liiton varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019 – 2020. Liiton hallituksen jäseniksi neljän erovuoroisen jäsenen tilalle ehdotettiin viittä henkilöä. Äänestyksen jälkeen hallituksen jäseniksi vuosille 2019 – 2020 valittiin Mika Kalmari (OulSRT), Juha Laine (VsuoSB), Aki Harju (PHämRT) ja Riku Tenhunen (KsuoRT). Liiton valtuuskunnan puheenjohtajaksi oli ehdolla vain yksi henkilö. Heimo Purhonen (Salon Seudun RT) valittiin puheenjohtajaksi kahdeksi vuodeksi

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito