Hyvät jäsenyhdistyksen edustajat!

Sotiemme veteraanien valtuuttamana Suomen Rauhanturvaajaliitto järjestää Kansa Kävelee-tapahtumia ympäri Suomen. Nimi vaihtelee ja useissa tapauksissa tapahtuma on nimetty myös Rauhankävelyksi. Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Helsingissä Oulunkylän Kuntoutussairaalan alueella. Viime vuonna se oli Kuopiossa. Toivottavasti mahdollisimman monessa yhdistyksessä olette mukana tapahtumia järjestämässä!!

Ne jotka järjestävät alueillaan Kansa Kävelee-/Rauhankävely-tapahtumia, oheisena Puolustusvoimain komentajan tervehdys tapahtumaan. Suojelijanahan toimii Tasavallan Presidentti, mutta koska hän ei päässyt itse osallistumaan, ei hän myöskään laittanut tällä kertaa tervehdystä. Toivomus on, että tervehdys luettaisiin sellaisenaan kaikissa tapahtumissa.

PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJA

Puolustusvoimain komentajan tervehdys Kansa kävelee -tapahtuma 20.9.2019

Maailman Veteraanijärjestön aloitteesta järjestetään vuosittain Kansa kävelee -tapahtumia juhlistamaan Yhdistyneiden kansakuntien rauhanpäivää. Tänään 20.syyskuuta järjestettävä tilaisuus palvelee useita tarkoituksia, joista laajin on kansainvälisen rauhan edistäminen. Samalla meidän on mahdollisuus muistaa veteraanien perintöä sekä viettää hetki aikaa yhdessä liikunnallisessa tapahtumassa.

Kaikki nämä tavoitteet liittyvät suoraan myös Puolustusvoimien toimintaan. Ensinnäkin Puolustusvoimat on olemassa Suomeen kohdistuvien kriisien ennaltaehkäisemiseksi. Siten Puolustusvoimien tavoitteena on edistää pysyvää rauhaa Suomessa ja lähialueella. Veteraanit loivat perustan elinvoimaiselle Suomelle. Meidän nykysukupolvien velvollisuutena on turvata itsenäisyys ja rauha ja siten kunnioittaa veteraanien meille antamaa perintöä.

Eri yhteistyötahojen kanssa järjestettävä Kansa kävelee -tapahtuma osoittaa, miten yhteistyössä on voimaa. Meitä suomalaisia on niin vähän, että vain yhteistyöllä voimme turvata tulevaisuutemme ja kilpailukykymme maailmassa. Yhteistyön tarve korostuu nykyajassa, kun moninaiset uhkat haastavat yhteiskunnan eri toiminnot. Siten viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen saumaton yhteistyö on entistä tärkeämpää yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta.

”Kansa kävelee” viittaa myös liikunnan merkitykseen kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Kannamme Puolustusvoimissa huolta suomalaisten fyysisen kunnon rapautumisesta osana laajempaa länsimaista trendiä. Vaikka liikunnan harrastaminen urheiluseuroissa on lisääntynyt, arkiliikunnan määrä on vähentynyt. Siten kaikki tilaisuudet ja tapahtumat, joihin kansalaiset kokoontuvat liikkumaan yhdessä, ovat yhteiskunnan kannalta tervetulleita.

Kiitän Suomen Rauhaturvaajaliittoa, Helsingin Rauhanturvaajat ry:tä ja rauhanturvaajia, Oulunkylän kuntoutuskeskusten veteraaneja ja henkilökuntaa sekä kaikkia tilaisuuteen osallistuvia jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita ympäri Suomea hienon tapahtuman järjestämisestä.

Toivotan teille iloista yhdessäoloa sekä kevyitä askelia nyt ja tulevaisuudessa.

Puolustusvoimain komentaja

Kenraali Timo Kivinen

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito