Puolustuministeri Antti Kaikkonen on 6.11.2019 päättänyt, että sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palveleville reserviläisille ryhdytään 1.1.2020 lukien maksamaan kouluttautumisrahaa.

Kouluttautumisrahan määrä on 50 prosenttia sotilaallisen kriisinhallintapalvelussuhteen alkaessa määrätystä peruspalkkauksesta, ja se maksetaan ensimmäisen kriisinhallinnan palkanmaksun yhteydessä. Kouluttautumisraha maksetaan jo tällä hetkellä palkatulle henkilökunnalle ja nyt myös reserviläiset saatetaan saman korvauksen piiriin.

Rauhanturvaajien koulutusajat ovat viime vuosien operaatioiden myötä pidentyneet ja päätös parantaa reserviläisten asemaa operaatioihin valmistavan koulutuksen aikana. Päätöksen toivotaan osaltaan myös kannustavan reserviläisiä hakeutumaan kriisinhallintetehtäviin aktiivisemmin.

Lue lisää asiasta Puolustusministeriön sivulta: https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet?9_m=10059

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito