Koronaviruksen aiheuttamasta epidemiavaarasta johtuen hallitus suositti 12.3. mittavia toimenpiteitä mahdollisen epidemian hidastamiseksi ja sen vaikutusten minimoinniksi.

Hallitus suosittaa mm. että tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla ainakin 31.5. asti.  Lisäksi kehotetaan  peruuttamaan kaikki yli 500 henkilön yleisötilaisuudet sekä harkitsemaan pienempien kokoontumisten tarpeellisuutta tapauskohtaisesti.

Vallitseva tilanne ja suositukset vaikuttavat myös Rauhanturvaajaliiton kevään tapahtumiin. Osa tapahtumista  ja koulutuksista on jo peruttu ja niistä on informoitu osallistujia.

Suomen Rauhanturvaajaliitto seuraa tilannetta aktiivisesti ja kehottaa kaikkia jäseniään pitämään huolta suojautumisesta koronavirusta vastaan. Jäsenyhdistyksiä kehotetaan harkitsemaan, mitkä kevään tilaisuuksista voidaan siirtää myöhemmin järjestettäviksi. 

Kokoontumisten, kuten kevään liittokokouksen mahdollisista muutoksista informoidaan verkkosivuillamme myöhemmin.

Listätietoa:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ajankohtaistiedot koronaviruksesta COVID-19

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito