mauri koskela edited

Nykyinen korona-epidemia vaikuttaa valtakunnan tasolla tuhansiin ja tuhansiin ihmisiin.

Osa näistä on suuresti avun tarpeessa olevia. Me rauhanturvaajat olemme olleet kriisialueilla - sodissakin - eri puolilla maailmaa. Meille alkaa useimmille valjeta se tosiasia, että sodan keskellä virusta vastaan olemme mekin - täällä ja nyt.

Koulutuksemme, kasvatuksemme ja ajattelumme muistuttavat aina siitä, että kaveria ei jätetä. Mitä me - rauhanturvaajat - voisimme tehdä auttaaksemme niitä, jotka ovat avun ulkopuolelle jäämässä? Mm. sotiemme veteraanit, yksin asuvat ikäihmiset, yksinhuoltajat, vammaiset eivät kykene suoriutumaan päivittäisistä rutiineistaan esimerkiksi kaupassa tai apteekissa käynnin osalta. Osalla tilanne ja karanteenit saattavat vaatia keskusteluapua.

Nyt on meidän aikamme auttaa. Toivon jäsenyhdistysten tekevän kaikkensa avun toimeenpanossa. Pyrkikää myös selvittämään alueellanne toimivien avustus- ja muiden järjestön kautta ne todelliset tuen tarpeessa olevat henkilöt ja ryhmät sekä yhteistoiminnan mahdollisuudet.

Uskon valmiutta jäsenkunnastamme löytyvän. Vain yhdessä tekemällä voimme onnistua.

Pysykää terveinä ja näyttäkää jälleen valmiutenne toimia yhteisen hyvän edestä!

Mauri Koskela

Rauhaturvaajaliiton puheenjohtaja

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito