Uutiset

Kansa Kävelee-tapahtumia ympäri Suomen.

Hyvät jäsenyhdistyksen edustajat!

Sotiemme veteraanien valtuuttamana Suomen Rauhanturvaajaliitto järjestää Kansa Kävelee-tapahtumia ympäri Suomen. Nimi vaihtelee ja useissa tapauksissa tapahtuma on nimetty myös Rauhankävelyksi. Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Helsingissä Oulunkylän Kuntoutussairaalan alueella. Viime vuonna se oli Kuopiossa. Toivottavasti mahdollisimman monessa yhdistyksessä olette mukana tapahtumia järjestämässä!!

Ne jotka järjestävät alueillaan Kansa Kävelee-/Rauhankävely-tapahtumia, oheisena Puolustusvoimain komentajan tervehdys tapahtumaan. Suojelijanahan toimii Tasavallan Presidentti, mutta koska hän ei päässyt itse osallistumaan, ei hän myöskään laittanut tällä kertaa tervehdystä. Toivomus on, että tervehdys luettaisiin sellaisenaan kaikissa tapahtumissa.

PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJA

Puolustusvoimain komentajan tervehdys Kansa kävelee -tapahtuma 20.9.2019

Maailman Veteraanijärjestön aloitteesta järjestetään vuosittain Kansa kävelee -tapahtumia juhlistamaan Yhdistyneiden kansakuntien rauhanpäivää. Tänään 20.syyskuuta järjestettävä tilaisuus palvelee useita tarkoituksia, joista laajin on kansainvälisen rauhan edistäminen. Samalla meidän on mahdollisuus muistaa veteraanien perintöä sekä viettää hetki aikaa yhdessä liikunnallisessa tapahtumassa.

Kaikki nämä tavoitteet liittyvät suoraan myös Puolustusvoimien toimintaan. Ensinnäkin Puolustusvoimat on olemassa Suomeen kohdistuvien kriisien ennaltaehkäisemiseksi. Siten Puolustusvoimien tavoitteena on edistää pysyvää rauhaa Suomessa ja lähialueella. Veteraanit loivat perustan elinvoimaiselle Suomelle. Meidän nykysukupolvien velvollisuutena on turvata itsenäisyys ja rauha ja siten kunnioittaa veteraanien meille antamaa perintöä.

Eri yhteistyötahojen kanssa järjestettävä Kansa kävelee -tapahtuma osoittaa, miten yhteistyössä on voimaa. Meitä suomalaisia on niin vähän, että vain yhteistyöllä voimme turvata tulevaisuutemme ja kilpailukykymme maailmassa. Yhteistyön tarve korostuu nykyajassa, kun moninaiset uhkat haastavat yhteiskunnan eri toiminnot. Siten viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen saumaton yhteistyö on entistä tärkeämpää yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta.

”Kansa kävelee” viittaa myös liikunnan merkitykseen kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Kannamme Puolustusvoimissa huolta suomalaisten fyysisen kunnon rapautumisesta osana laajempaa länsimaista trendiä. Vaikka liikunnan harrastaminen urheiluseuroissa on lisääntynyt, arkiliikunnan määrä on vähentynyt. Siten kaikki tilaisuudet ja tapahtumat, joihin kansalaiset kokoontuvat liikkumaan yhdessä, ovat yhteiskunnan kannalta tervetulleita.

Kiitän Suomen Rauhaturvaajaliittoa, Helsingin Rauhanturvaajat ry:tä ja rauhanturvaajia, Oulunkylän kuntoutuskeskusten veteraaneja ja henkilökuntaa sekä kaikkia tilaisuuteen osallistuvia jäsenjärjestöjä ja yhteistyökumppaneita ympäri Suomea hienon tapahtuman järjestämisestä.

Toivotan teille iloista yhdessäoloa sekä kevyitä askelia nyt ja tulevaisuudessa.

Puolustusvoimain komentaja

Kenraali Timo Kivinen

Vuoden rauhanturvaajaksi kriisinhallintaveteraani Mikael Nihti

Mikael Nihti

Suomen Rauhanturvaajaliiton hallitus on valinnut vuoden 2019 rauhanturvaajaksi 32-vuotiaan kriisinhallintaveteraani Mikael Nihtin.

Mikael Nihti on ansioitunut vuoden rauhanturvaajaksi poikkeuksellisen kiitettävällä palvelusasenteellaan, esimerkillään sekä reippaalla otteellaan tarttua mihin tahansa tehtävään. Toiminnallaan Nihti on parantanut merkittävästi muun muassa sotilastukikohtatoiminnan turvallisuutta sekä levittänyt jatkuvasti ympärilleen positiivista ilmapiiriä palvelusajan olosuhteista riippumatta. Nihtiä on kuvailtu esimiesten ja palvelustovereiden poikkeuksellisen hyvissä palautteissa suomalaisen rauhanturvaajan ihannekuvaksi, joka on erittäin luotettava, järjestelmällinen ja aina valmis auttamaan muita. Nihtiä on myös luonnehdittu ihmiseksi, joka kykenee ottamaan uudenlaiset tilanteet ja tehtävät vaativista olosuhteista riippumatta nopeasti haltuun, mikä on ollut erityisen tärkeää hänen tehtävissään tilannevalvojana. Nihtin esimerkillinen toiminta rauhanturvaajana on herättänyt myös muiden kansallisuuksien huomion erittäin positiivisessa sävyssä.

Rauhanturvaajaliitto toivoo lisää ”nihtiä” operaatioihin ja onnittelee sydämellisesti Nihtiä nimityksestään vuoden rauhanturvaajaksi. Vuoden rauhanturvaaja julkistetaan perinteisesti YK:n kansainvälisenä rauhanturvaajien päivänä, jota vietetään vuosittain 29. toukokuuta.

Suomen Rauhanturvaajaliitto (SRTL) on sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan osallistuneiden henkilöiden etujärjestö, joka pitää huolta henkilöstön ja heidän sidosryhmiensä hyvinvoinnista, vertaistuesta sekä etuisuuksista ennen operaatioita, operaatioiden aikana sekä niiden jälkeen. Rauhanturvaajaliitto osallistuu kokonaisturvallisuuden tukemiseen, tekee puoluepoliittisesti ja ideologisesti sitoutumatonta rauhantyötä sekä välittää sitä koskevaa luotettavaa tietoa. Lisäksi liitto pitää huolta sotiemme veteraaneista, heidän perinnöstään sekä edustaa maamme kaikkia veteraaneja Maailman Veteraanijärjestössä.

Lisätiedot:
Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja, prikaatikenraali (evp.) Mauri Koskela, p. 050-5756956.

Alakategoriat

 • Tiedotteet

  Kriisinhallintaveteraanitunnuksesta juhlava RINTAMERKKI

  Rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa palvelleille myönnettiin v.2016 veteraanistatus, jonka yhteiseksi tunnustukseksi puolustusministeriö lähetti kaikille kriisinhallintaveteraanikortin. Korttiin on painettuna virallisesti käyttöön hyväksytty kriisinhallintaveteraanitunnus. Tunnuksen on suunnitellut Esko Hakulinen.

  Tunnuksen keskuskuviona on miekka, jonka terästä versoo oliivipuun oksa lehvineen ja marjoineen. Kuviota kehystää miekan ponteen kiinnittyvä laakerinlehväseppele. Miekka symboloi sotilaallista toimintaa ja siitä versova oliivinlehvä rauhaa. Laakerinlehväseppele kuvaa kunniaa ja edistystä.

  Suomen Rauhanturvaajaliitolla on yksinoikeus tunnukseen ja sen käyttöön.

  Liitto on nyt teettänyt kaikille yhteisestä kriisinhallintaveteraanitunnuksesta HOPEISEN RINTAMERKIN, jonka hankkimiseen on oikeutettu jokainen kriha-veteraanikortin haltija.

  RINTAMERKKI on aitoa 925/00 hopeaa ja sen halkaisija on 16 mm. Merkki toimitetaan yksittäispakattuna kiinnitettynä pahvikorttiin, jonka kuva-aihe on sama kuin veteraanikortissamme.

  Merkkiä myydään aluksi vain liiton jäsenyhdistysten kautta ja sen jäsenhinta on 25 euroa (ei-jäsenille 35 euroa). Myyntituotolla tuetaan liiton kriisinhallintaveteraani- ja vertaistukitoimintaa. Toimitukset yhdistyksille alkavat YK-päivän jälkeen.

  Yhteystiedot jäsenyhdistyksiin: www.rauhanturvaajaliitto.fi/jasenyhdistykset

  Teksti ja kuvat: Esko Hakulinen

   

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito