Lehdistömateriaali

Palvelussuhteen ehdot saatu hyvälle tasolle

Suomen Rauhanturvaajaliitto on tyytyväinen rauhanturvaajien palvelussuhteen ehdoissa tapahtuneeseen kehitykseen ja toivoo saman suuntauksen jatkuvan. Liitto on viime vuodesta asti ollut mukana keskustelemassa palvelussuhteen ehdoista puolustusministeriön kanssa.

Ongelmana on ollut, että reserviläisten palvelussuhteen ehdot varsinkin palkkauksen osalta ovat laahanneet jäljessä puolustusvoimien palkattuun upseeristoon nähden. Nyt tilanne on kuitenkin saatu hyvälle tasolle.

- Palvelussuhteen ehdot ovat kehittyneet tuntuvasti. Esimerkiksi reserviläisille maksettava korvaus koulutusajalta on noussut kertausharjoituskorvausten tasolle. Samoin vakuutusturvaa on parannettu, toteaa Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Heikki Holma.

Palkkausta on nostettu huomattavasti, ja esimerkiksi alimman vaativuustason palkka on noussut yli 25 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna.

Samoin palvelusturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Rauhanturvaajaliitto haluaa kuitenkin korostaa, että kun Suomi tulevaisuudessa valmistautuu uusiin, mahdollisesti vaativimpiinkin
operaatioihin, rauhanturvaajien turvallisuudesta ei saa tinkiä.

Suomalaiset rauhanturvaajat ovat aina vapaaehtoisia ja tehtäviin löytyy vastakin paras saatavilla oleva henkilöstö, kunhan palvelusuhteen ehdot ovat kunnossa.

- Palkkauksen lisäksi palvelussuhteen ehdot muodostavat kokonaisuuden, jonka tavoite on tinkimätön palvelusturvallisuus kriisinhallintaoperaatioissa. Osa tästä luodaan jo etukäteen, kuten koulutus, varustus ja henkilövalinnat siviiliosaamisineen - unohtamatta vakuutusturvaa ikävien tapahtumien osalta. Puolustusvoimien panos näihin asioihin on hyvällä tolalla, toteaa puheenjohtaja Holma.

Osa palvelusturvallisuutta on tieto siitä, että tukea on saatavissa kotiutumisen jälkeenkin. Rauhanturvaajaliitolla on valmius tukea niin rauhanturvaajia kuin kotijoukkoja palveluksen aikana ja sen jälkeen.Liiton edustajat osallistuvat rauhanturvaajille järjestettäviin
palautetilaisuuksiin, ja vapaaehtoiset tukihenkilöt vastaavat liiton päivystyspuhelimeen numerossa 020 7698 111.

Suomen Rauhanturvaajaliitto järjestäytyy kevätkokoukseensa Kankaanpäähän 22. toukokuuta. Samalla julkistetaan liiton historiikkiteos.

Lisätietoja: puheenjohtaja Heikki Holma puh. 044 5560 277

Palvelussuhteen ehtoihin kiinnitettävä huomiota

Suomen Rauhanturvaajaliitto lähtisi kehittämään kriisinhallintatehtäviin hakeutuvien suomalaisten palvelussuhteen ehtoja. Rauhanturvaajaksi haluavien määrä on ennätysalhaalla, ja yksi syy on juuri palvelussuhteen ehdoissa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä henkilöstön turvallisuuteen. Liitto haluaa korostaa avoinna oleviin tehtäviin hakeutuvien huolellista valintaa, tehokasta koulutusta ja parasta mahdollista varustusta.
Reserviläisten palkkojen kehityksen tulee seurata ammattisotilaiden palkkojen kehitystä ja saman vaativuusluokan tehtävästä tulee maksaa sama palkka.

Viimeaikaiset Afganistanin tapahtumat ovat osoittaneet, että kriisinhallintatehtävät ovat aiempaa haastavampia. Myös suomalaiset ovat joutuneet vaaratilanteisiin ja haavoittuneet.

- Näemme erittäin tärkeänä, että operatiivisessa tehtävässä loukkaantuneen tai haavoittuneen ja sen vuoksi kotiutetun rauhanturvaajan taloudelliset edut säilyisivät ainakin palvelussopimuksen ajan tasolla, joka olisi verrattavissa palkkaukseen operaatioalueella, sanoo liiton puheenjohtaja Heikki Holma.

Suomen Rauhanturvaajaliitto ei ole edunvalvontajärjestö mutta seuraa muiden reserviläisjärjestöjen kanssa muun muassa palvelussuhteen ehtojen kehittämistä. Liiton mielestä yhteistyö puolustusvoimien kanssa toimii hyvin.
Rauhanturvaajaliitto on myös puolustusvoimien kumppani, joka tarjoaa psykososiaalista tukea rauhanturvaajille muun muassa kotiuttamistilaisuuksissa. Liitto on valmis antamaan vertaistukea myös palveluksen jälkeen sitä tarvitseville. Tässä tehtävässä liiton päivystävä puhelin on avainasemassa.Suomen Rauhanturvaajaliitto järjestäytyy syyskokoukseen Lahteen lauantaina 10.10.2009. Tiedotusvälineillä on mahdollisuus haastatella liiton edustajia ja rauhanturvaajia kaikilta vuosikymmeniltä lauantaina 10.10. kello 11:00-11:45 hotelli Alex Parkissa Lahdessa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Heikki Holma puh 040 729 2747 tai tiedotuspäällikkö Kimmo Wirén puh 0400 216062.


Suomi ei käy sotaa Afganistanissa

Suomen Rauhanturvaajaliitto on huolissaan Afganistanin kriisinhallintaoperaatiota koskevista vääristä mielikuvista. Liitto korostaa, että suomalaiset rauhanturvaajat toimivat maassa YK:n  valtuuttamassa operaatiossa, jonka tarkoituksena on luoda vakautta ja  turvallisuutta.

Suomalaiset rauhanturvaajat eivät käy maassa hyökkäys- eivätkä mitään muutakaan sotaa. Suomalaiset ovat viime aikoina joutuneet lukuisiin tulitaisteluihin, joissa he ovat puolustautuneet saamiensa ohjeiden mukaan. Liitto muistuttaa, että suomalaisilla on tiukat määräykset sotilaallisesta voimankäytöstä. Periaatteena on vastata aina pienimmällä mahdollisella voimalla.  Afganistan on haastavin kriisinhallintaoperaatio, johon suomalaiset ovat osallistuneet. Vuosien saatossa olemme ennenkin kohdanneet luoteja ja kranaatti-iskuja. Rauhanturvaajaliitto pelkää, että asiaa tuntematon poliittinen kilpalaulanta operaatiosta mustaa suotta suomalaisten rauhanturvaajien maineen.

- Suomalaiset rauhanturvaajat ovat hyvin koulutettuja ja tuntevat  vastuunsa. Rauhanturvaajamme ymmärtävät tehtävien luonteen ja reagoivat tilanteiden vaatimalla tavalla, toteaa liiton tiedotuspäällikkö Kimmo Wirén.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito