Tiedotteet

18. Kesäyön marssi 6.-7.6.2015

Kesäyön marssi on perinteinen marssitapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille kunnostaan huolehtiville. Marssille ovat tervetulleita yksittäiset henkilöt, perheet, erilaiset kaveri- ja työpaikkajoukkueet. 

Vuoden 2015 marssi järjestetään Turussa ja se lähtee marssikeskuksesta Heikkilän kasarmilta (Rykmentintie 15).

 

Ilmoittaudu mukaan!

Paketti tuntemattomalle rauhanturvaajalle - vertaistukea maailmalle

Tukea Kotona ja Kaukana -projekti on erittäin ansiokkaasti auttanut rauhanturvaajien perheitä ja kotiutuneita rauhanturvaajia. Entäpä rauhanturvaajiemme jaksamisen tuki siellä jossain?

Puolustusvoimat on kiinnittänyt huomiota asiaan eri tavoin rotaatiokoulutuksessa, palveluksessa ja operaation jälkeisissä purkutilaisuuksissa. Ja syytä onkin. Olosuhteet voivat olla haastavia: lähiomaiset ovat kaukana, olosuhteet ovat vieraat ja vaarallisetkin. Keskustelukumppaneina saattavat olla pääasiassa ulkomaalaiset, joiden voi olla erilaisesta kulttuuriperimästä johtuen vaikea ymmärtää rauhanturvaajiemme ongelmia. Pienelläkin muistamisella kotipuolesta on tällöin suuri henkinen merkitys: "Hei, meitä muistetaan, meitä tuetaan ja meidän työtämme arvostetaan."

Näin ja koin tämän henkilökohtaisesti palvellessani viime vuonna rauhanturvaoperaatiossa. Kansallinen tukielementtimme (huoltomiehet) ilahduttivat kaukaista tukikohtaamme lähettämällä meille kerran lentorahtina a-tarvikkeiden ohessa suomalaisia kahvipaketteja ja lehtiä. Muutamat kansallisuudet taas saivat kotimaastaan kansalaiskeräyksinä lähetettyjä herkkuja ja lehtiä. Työporukassa syntyi iloinen hulina, kun he jakoivat lähetykset ulkomaalaisten palvelustoveriensa kesken.

Rauhanturvaajaliitto on nyt puheenjohtajansa Paavo Kiljusen johdolla järjestämässä suomalaisille rauhanturvaajille joulupaketteja. Kunnianhimoisena tavoitteena on lähettää paketit kaikkiin operaatioihin. Paketin sisältöä kerätään pääasiassa yrityslahjotuksina. Jo ennen kampanjoinnin alkua mukaan on lupautunut Gillette lahjoittamalla 600 parranajokonetta. Haluamme nyt haastaa mukaan yrityksiä, jotka haluavat tukea omalta osaltaan rauhanturvaajien jaksamista ja sitä kautta välillisesti maailmanrauhaa.

Myös Sotilaskotiliitto on lähdössä mukaan hankkeeseen. Onhan pääosa rauhanturvaajista reserviläisiä ja siten Sotilaskodeille tuttuja asiakkaita kotimaasta.

Lahjoituksia tullaan pyytämään yrityksiltä alkusyksyn aikana erillisellä kirjeellä. Paketointitalkoot järjestään myöhemmin Säkylässä, jonne toivotaan mukaan vapaaehtoisia erityisesti Länsi-Suomen rauhanturvayhdistyksistä. Heitämmekin tässä haasteen talkoisiin osallistumisesta erityisesti entisille huolto- ja logistiikkatehtävissä palvelleille.

 

Pekka Turunen

 

Jäsenkyselystä arvosana seitsemän puoli

Joulukuussa tehdyssä jäsenkyselyssä Rauhanturvaajaliiton onnistuminen arvioitiin keskiarvolla 7,56.

Netin kautta toteutettuun Webropol-jäsenkyselyyn vastasi 1400 Rauhanturvaajaliiton jäsentä ja lähes 100 rauhanturvaajaa, jotka eivät ole liiton jäseniä.

Vastausten mukaan tärkein kanava jäsenyyteen on kavereiden ja palvelustovereiden suosittelu.Ylivoimaisesti tärkein syy liittyä ja pysyä jäsenenä on halu kuulua joukkoon. Muita jäseneksi sitouttavia tekijöitä ovat laadukas Rauhanturvaajalehti ja halu pysyä perillä kriisinhallinta-asioista.Jäsenet odottavat myös toimintaa. Liikuntamuodoista ammunta, mm. falling plates, nähtiin mielenkiintoisimpana.

Jäsenmaksun suuruus ei näytä olevan kynnyskysymys liittyä jäseneksi tai pysyä jäsenenä. Vastaajista peräti 93 prosenttia pitää jäsenmaksua sopivana tai edullisena.

Kansainvälistä toimintaa ja rauhanturvaajien  veteraanistatuksen edistämistä pidetään vastausten mukaan erittäin tärkeinä liiton tehtävinä.

Ulkoinen viestintä ja viestintä sosiaalisessa mediassa nähtiin selvinä kehittämiskohteina.

Liiton hallitus pureutuu jäsenkyselyn tuloksiin maaliskuun kokouksessaan. Tarkempia löydöksiä ja johtopäätöksiä esitellään mm. Rauhanturvaajalehden seuraavissa numeroissa.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito