Järjestöuutiset

Kenelle huomionosoitus

Kevään aikana on virinnyt keskustelua siitä miten huomionosoituksia myönnetään ja kuka maksaa huomionosoituksesta aiheutuneet kulut.
Liiton periaatehan on se, että esittäjä maksaa kulut. Eli jos jäsenyhdistys esittää huomionosoitusta, niin jäsenyhdistys myös vastaa kuluista. Puolestaan, jos liiton hallitus päättää itse esittää jollekin henkilölle tai muulle taholle jotain huomionosoitusta, liitto maksaa kulut. Vastaava käytäntö on laajalti käytännössä muissakin organisaatioissa tässä valtakunnassa.
On esitetty ihmetyksiä siitä miksi liiton hallitus ei myönnä kaikkia esitettyjä huomionosoituksia, vaikka kustannukset maksaa esittäjä. Vertailukohdaksi on esitetty eräitä itselle rahalla hankittavia mitaleita.
Kaikilla liiton myöntämillä tai esittämillä huomionosoituksilla on omat sääntönsä. Liiton hallitus noudattaa sääntöjä myöntäessään tai esittäessään huomionosoituksia ja päättää myös sen kuinka monta mitäkin huomionosoitusta minäkin vuonna jaetaan tai esitetään. Hallituksen vastuulla on se, että huomionosoitukset eivät koe liiallista inflaatiota.
Jos jonain vuonna tulee poikkeuksellisen suuri määrä esityksiä, voi olla, että suuri määrä esityksistä ei mene läpi. Se ei silti tarkoita sitä, että kerran hylätty esitys ei menisi koskaan läpi.
Esittää kannattaa hanakasti ja perustella mahdollisimman laajasti esitykset. Monesti myöntävällä taholla ei palkittavaksi esitetystä henkilöstä ole muuta tietoa kuin se, mitä esityksessä lukee. Jos perustelut ovat tällaisessa tapauksessa olemattomat, on hyvin todennäköistä, että huomionosoitus jää myöntämättä.
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito