Järjestöuutiset

Keskusteluja Reserviläisliiton kanssa

Liittomme puheenjohtaja yhdessä järjestöpäällikön ja talouspäällikön kanssa kävi keskustelemassa Reserviläisliiton johdon kanssa. Keskusteluissa todettiin, että 1990-luvun alkupuolella alkanutta liittomme kannatusjäsenyyttä Reserviläisliitossa kannattaa jatkaa. Kannatusjäsenyyssopimus kuitenkin kaipaa hieman päivitystä. Sopimuksen teon jälkeen molempien liittojen nimetkin ovat muuttuneet.
Keskusteluissa selvisi myös, että RES on ottamassa jo tänä syksynä käyttöön uuden jäsenrekisteriohjelmiston. Sama ohjelmisto tulee käyttöön myös SRTL:n jäsenrekisteriin. Rekisterin toimiminen nykyaikaisen sovelluksen päällä, vaatii joitakin muutoksia yhdistysten jäsenrutiineihin. Muutoksista ohjeineen tiedotetaan yhdistyksille hyvissä ajoin ennen uuden sovelluksen käyttöönottoa.

Lisää artikkeleita...

  1. Jäsenistölle foorumi
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito