Järjestöuutiset

Lisää tietoa ja tiedotusta

Liiton verkkosivujen lisäksi liitto on ottanut uuden markkinointi- ja tiedotuskanavan käyttöön, nimittäin Facebookin. facebookSosiaalinen verkkomedia on internetin nopeiten kasvava alusta, ja tässä kehityksessä liittokin haluaa olla mukana. Facebookissa on oma SRTL-ryhmä, johon kaikki jäsenyhdistysten jäsenet voivat liittyä. Ryhmä on suojattu, joten muut kuin jäsenet eivät sisältöä pääse näkemään. Ryhmän kautta tiedotetaan niin isoja kuin pieniäkin asioita sekä tapahtumia. Käyttäjät voivat itsekin osallistua ryhmän sisällön tuottamiseen.

Varsinainen jäsentiedotuskin paranee uuden rekisterin myötä. Jäsenyhdistykset voivat sen kautta lähettää jäsenilleen sähköpostitiedotteita ja sama mahdollisuus koskee myös Liitosta tulevia infoja. Tämä tietysti edellyttää, että sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla. 

Työntäyteinen vuosi

Kulunut vuosi 2009 on ollut Liitolle työntäyteinen ja menestyksekäs. Työtä on teettänyt Puolustusvoimien kanssa vuosi sitten solmimamme yhteistyösopimus ja siihen liittyvien vastuiden lunastaminen. Porin Prikaatissa järjestettävistä rotaatioinfo- ja palautetilaisuuksista on tullut arkipäivää. minurcat
Koulutuksia on järjestetty niin Veteraanituen kuin uuteen jäsenrekisteriinkin siirtymisen saralla. Erityispiirteenä voidaan havaita, että kuluneena vuonna Liiton medianäkyvyys ja varsinkin tunnettavuus ovat nousseet uusiin mittoihin. Viikoittain olemme saaneet yhteydenottoja tiedotusvälineiltä ja yksittäisiltä toimittajilta.
Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt yli puolentuhatta.  Heistä noin viidennes on liittynyt suoraan toimialueilta. 

Katse tulevaan
Alkavana vuonna jatkamme samalla ohjenuoralla. Toimintaa ja toimintatapoja kehitämme edelleen tekemällä jokaisen pienenkin yksityiskohdan hieman paremmin. Markkinointiin käytetään enemmän resursseja, joka tulee näkymään esimerkiksi puhelinpäivystyksemme ja toimialuejäsenyyden tunnettavuuden nostamisessa.  Kruununjalokivemme, Rauhanturvaaja-lehden, sivumäärä kasvaa hieman ja ilmestymisaikatauluakin on tarkistettu.  Liiton ja jäsenyhdistysten välistä tiedonvaihtoa niin ikään kehitetään.
Pitkä historiammekin saadaan tallennettua, sillä keväällä julkaistaan yli kolme sataa sivua Liiton ja suomalaisen rauhanturvaamisen historiaa koviin kansiin nidottuna.

Pekka valittiin RESUL:in hallitukseen

Suomen Rauhanturvaajaiitto osallistui Reserviläisurheiluliiton syyskokoukseen Tampereella. Talousarvion ja toimintasuunnitelmien hyväksymisen lisäksi jaossa oli hallitusvastuuta tuleviksi vuosiksi. Rauhanturvaajia RESUL:in hallituksessa edustaa Pekka Kuosa. Hän on myös SRTL:n hallituksen jäsen vastuualueenaan juuri urheilutapahtumat ja -kilpailut.

Lue lisää: http://www.resul.fi/?3_m=647&s=10

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito