Järjestöuutiset

Työntäyteinen vuosi

Kulunut vuosi 2009 on ollut Liitolle työntäyteinen ja menestyksekäs. Työtä on teettänyt Puolustusvoimien kanssa vuosi sitten solmimamme yhteistyösopimus ja siihen liittyvien vastuiden lunastaminen. Porin Prikaatissa järjestettävistä rotaatioinfo- ja palautetilaisuuksista on tullut arkipäivää. minurcat
Koulutuksia on järjestetty niin Veteraanituen kuin uuteen jäsenrekisteriinkin siirtymisen saralla. Erityispiirteenä voidaan havaita, että kuluneena vuonna Liiton medianäkyvyys ja varsinkin tunnettavuus ovat nousseet uusiin mittoihin. Viikoittain olemme saaneet yhteydenottoja tiedotusvälineiltä ja yksittäisiltä toimittajilta.
Uusia jäseniä on vuoden aikana liittynyt yli puolentuhatta.  Heistä noin viidennes on liittynyt suoraan toimialueilta. 

Katse tulevaan
Alkavana vuonna jatkamme samalla ohjenuoralla. Toimintaa ja toimintatapoja kehitämme edelleen tekemällä jokaisen pienenkin yksityiskohdan hieman paremmin. Markkinointiin käytetään enemmän resursseja, joka tulee näkymään esimerkiksi puhelinpäivystyksemme ja toimialuejäsenyyden tunnettavuuden nostamisessa.  Kruununjalokivemme, Rauhanturvaaja-lehden, sivumäärä kasvaa hieman ja ilmestymisaikatauluakin on tarkistettu.  Liiton ja jäsenyhdistysten välistä tiedonvaihtoa niin ikään kehitetään.
Pitkä historiammekin saadaan tallennettua, sillä keväällä julkaistaan yli kolme sataa sivua Liiton ja suomalaisen rauhanturvaamisen historiaa koviin kansiin nidottuna.

Pekka valittiin RESUL:in hallitukseen

Suomen Rauhanturvaajaiitto osallistui Reserviläisurheiluliiton syyskokoukseen Tampereella. Talousarvion ja toimintasuunnitelmien hyväksymisen lisäksi jaossa oli hallitusvastuuta tuleviksi vuosiksi. Rauhanturvaajia RESUL:in hallituksessa edustaa Pekka Kuosa. Hän on myös SRTL:n hallituksen jäsen vastuualueenaan juuri urheilutapahtumat ja -kilpailut.

Lue lisää: http://www.resul.fi/?3_m=647&s=10

SRTL-Nekkari tulee

SRTL-Nekkari tulee

Liitto ottaa uuden jäsenrekisterin käyttöön vuoden alusta. Jäsenille tämä näkyy ensimmäiseksi jäsenmaksulaskussa. Lasku on ensi vuonna pelkistetty. Laskun yhteydestä löytyvät varsinaisen laskun lisäksi jäsenen omat henkilötiedot ja jäsenyhdistyksen yhteystiedot. Jos laskussa olevat yhteystiedot ovat vuoden aikana muuttuneet, uudet tiedot voi ilmoittaa oman yhdistyksen rekisterivastaavalle, jonka yhteystiedot löytyvät laskun alaosasta.
Rekisterivastaava on se henkilö, joka ensisijaisesti hoitaa yhdistyksen jäsenrekisteriä. Jos rekisterivastaava on tavoittamattomissa, myös jäsenasioiden hoitajat, järjestöpäällikkö, järjestösihteeri ja tiedotuspäällikkö, ovat käytettävissä. Kätevimmin yhteyden liiton jäsenasioiden hoitajiin saa sähköpostilla osoitteella jasenasiat at rauhanturvaajaliitto.fi.

E-lasku käyttöön!

Jäsenistöä toivotaan ottamaan käyttöön e-lasku heti ensi vuonna. Näin säästetään liiton varoja jatkossa sillä kun sopimus on tehty, vuoden 2011 lasku tulee suoraan verkkopankkiin, eikä sitä tarvitse lähettää kalliisti postitse. Menettely vähentää liiton jäsenmaksun nostotarvetta tulevaisuudessa.

Suoraveloitus poistuu


Suoraveloitusmahdollisuutta uudessa rekisterissä ei ole. Suoraveloitus poistuu käytöstä ensi vuoden jälkeen kokonaan. Sen vuoksi kyseisen palvelun mahdollisuutta ei enää uuteen rekisteriin kannattanut rakentaa. Niille jäsenille, joilla tähän asti on ollut suoraveloitussopimus, lähetetään ensi vuonna tavallinen lasku.

Reserviläisliiton palvelut loppuvat

Rauhanturvaajaliiton kannattajajäsenyys Reserviläisliitossa loppuu kuluvan vuoden lopussa. Tämä aiheuttaa jäsenrekisterin lisäksi muutamia muutoksia liiton toiminnassa. Ensinnäkin kaikki jäsenrekisteriin liittyvät palvelut lakkaavat käytännön syistä jo 15.12. kuluvaa vuotta. On siis tullut aika kiittää Reserviläisliittoa ja sen toimihenkilöitä kuluneiden vuosien hyvästä palvelusta. Nyt on liitollemme koittanut aika pärjätä ihan omillaan.

Ei jäsenkorttia

Yksi varjopuoli edellä mainitun kannattajajäsenyyden loppumisessa on se, että liittomme jää ilman jäsenkorttia ensi vuonnakin. Liiton hallitus ei ole kyennyt vielä löytämään riittävän hyvää yhteistyökumppania jäsenkortin toteuttamiseen. Liiton varoilla jäsenkortin toteutus tulisi aivan liian kalliiksi. Kumppaniksi tarvitaan joku taloudellinen tukijan, joka olisi valmis myös muistamaan liiton jäseniä hyödyllisillä jäseneduilla.
Jos jäsenistöllä on syystä tai toisesta tarvetta todistaa jäsenyytensä jossain tapahtumassa tai tilanteessa, jäsenyydestä voi pyytää kirjallista todistusta omalta yhdistykseltä.

Oikeus reserviläisten vakuutuksiin säilyy

Monia on askarruttanut kuinka käy Reserviläisten ampuma- tai senioriturvan kanssa kun napanuora Reserviläisliittoon katkeaa. Eipä hätää, Rauhanturvaajaliiton jäsenillä on edelleen oikeus hankkia kyseiset vakuutukset halutessaan. Nyt kun liiton jäsenrekisteri ei enää ole Reserviläisliiton käytettävissä, vakuutuksen hakijan jäsenyys Rauhanturvaajaliitossa pitää todeta muulla tavalla. Tämä uusi tapa ei vielä ole loppuun asti viilattu mutta sen verran voi jo tässä vaiheessa sanoa, että uusi menettely ei hankaloita vakuutusten hankkimista. Rauhanturvaaja-lehden  seuraavissa numeroissa kerrotaan miten jatkossa vakuutusten kanssa pitää toimia.

Järjestövakuutus uusiksi

Kannattajajäsenyyden myötä poistui myös RES:n kautta saatu järjestövakuutus. Sitä korvaamaan liitto solmi Pohjola-yhtiöiden kanssa uuden järjestövakuutuksen. Uusi vakuutus on sisällöllisesti vastaava vanhan kanssa.

RESUL

Liitto on hyväksytty Reserviläisurheiluliitto ry:n jäseneksi. Jäsenyys alkaa vuoden 2010 alusta. Jäsenyys tuo liiton jäsenyhdistyksille ja jäsenille oikeuden edelleen osallistua RESULin järjestämiin kilpailuihin. Kilpailemisen lisäksi pääsemme jatkossa myös vaikuttamaan RESULissa. Liitto saa oman edustajansa RESULin hallitukseen ja muihinkin sen elimiin on paikkoja liittomme edustajille tarjolla.
Myös RESULin sähköinen kuntokortti on jatkossa käytettävissämme. Vielä tässä vaiheessa ei ole täysin selvitetty miten tuo palvelu halukkaiden käyttöön saadaan. Mikäli sähköisen kuntokortin itselleen haluavien jäsenyys pystytään henkilötieto- ja muiden lakien puitteissa todentamaan, kuntokortti on liittomme jäsenten käytössä ensi vuonna.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito