Järjestöuutiset

Liittokokous Lahdessa

Liiton jäsenyhdistykset kokoontuivat liittokokoukseen Lahden Hotelli Alex Parkiin 10.10. Kokouksessa valittiin liitolle uudet hallituksen jäsenet ja muutettiin liiton sääntöjen neljää pykälää.

Pekka Söderlund ja Hari Paattimäki uusina liiton hallitukseen

Liiton hallitus sai syysliittokokouksessa kaksi uutta jäsentä. Hari Paattimäki ja Pekka Söderlund valittiin liiton ensi vuoden hallitukseen. Erovuoroisista jäsenistä hallituksessa jatkavat edelleen Tom Asplund, Timo Kaikkonen, Tuomas Oinonen ja Heimo Purhonen. Ääniharavana tällä kertaa oli Tom Asplund 111 äänellä.

Puheenjohtajisto ennallaan


Puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta jatkaa Heikki Holma. Hannele Toivonen valittiin myös uudelleen kahdeksi vuodeksi liiton varapuheenjohtajan tehtävään. Esko Hakulisen kausi jatkuu sekin vielä ainakin vuoden.

Ei enää välttämättä tusina

Ensi vuonna ei hallitukseen enää välttämättä valitakaan jäseniä jokaisen erovuoroisen tilalle, sillä liittokokous hyväksyi hallituksen sääntömuutosesityksen. Uuden säädöksen mukaan syyskokous päättää ennen hallituksen jäsenvaalia valittavien hallituksen jäsenten määrän. Ensi syksynä syysliittokokous voi sääntöjen puitteissa vähentää hallituksen jäsenten määrää. Päätös asiassa on siis kokouksella. Toivottavasti hallituksen kokoonpanosta keskustellaan perinpohjaisesti ja hyvissä ajoin ennen h-hetkeä eli Hämeenlinnan syysliittokokousta 2010, jotta kokouksella on hyvät eväät päätöksen tekoon.

Viime tippaan

Keskustelun tarpeellisuutta osoitti nyt tehty sääntömuutos tai oikeastaan kyseisen asian käsittely liittokokouksessa. Selvästikään ei kaikilla kokousedustajilla ollut muutosesityksen tarkoituksesta ihan riittävästi tietoa. Osaltaan tietämättömyyteen vaikutti muutosesityksen nopea valmistelu. Etukäteen ei esimerkiksi Rauhanturvaaja-lehden sivuilla asiasta ehditty keskustella. Esitys lopulta kuitenkin hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksen tarkoitus ei ole keskittää valtaa ja rajoittaa yhdistysten päätäntävaltaa liiton hallituksessa vaan päätöksen taustalla ovat taloudelliset tekijät. Voidaan pohtia tarvitaanko päätöksen tekoon viidentoista henkilön ryhmää. Asiathan yleensä valmistelee ja toteuttaa liiton toimihenkilöstö eli hallituksen tehtäväksi jää pelkästään lähinnä päätöksen tekeminen. Koska liitolla ei ole palkattua henkilökuntaa, toimihenkilöiden määrä on suuri. Kenelläkään kun ei leipätyön vuoksi ole aikaa kokopäiväisesti liiton asioita hoitaa.

Lippu sääntöihin, lehteä ei

Kokonaan uutena pykälänä liiton sääntöihin lisättiin liiton lippu. Varsinaisesti lippua kun ei aiemmin säännöissä ole mainittu. Ainoastaan liiton pienoislipusta on vanhoissa säännöissä maininta. Sääntömuutos muuttaa jonkin verran liiton pienoislipun jakamista. Enää jäsenistö ei voi pienoislippua hankkia itselleen, vaan liiton hallitus myöntää liput.
Liiton huomionosoituksia käsittelevä pykälä muutettiin suurpiirteisemmäksi. Ideana tässä on, että liiton hallitus tekee yksityiskohtaiset ohjeet ja säännöt kaikille liiton huomionosoituksille. Kun tuo asiakirja on erillään liiton säännöistä, siihen on helppo tehdä muutoksia, jos tarvetta muutoksille tulee. Moisen asian vuoksi ei enää tarvitse sääntömuutosta tehdä.
Ihan viimeiseksi sääntömuutokseksi nyt tehty ei jääne. Huomasin tämänkertaista sääntömuutosesitystä hallituksen valtuuttamana tehdessäni, että Rauhanturvaaja-lehteä ei säännöissä mainita ollenkaan. Jonkin näköinen maininta näin merkittävästä asiasta lienee säännöissä tarpeellinen.     

Uusi mitalisarja

Hallitus ilmoitti liittokokouksessa, että se alkaa valmistella liitollemme uutta ansiomitalisarjaa. Ansiomitaleita tehdään kolme: pronssinen, hopeinen ja kultainen. Liiton palkinta-asteikolla uudet mitalit sijoittuvat hopeisen ansiomerkin ja ansioristien väliin. Tarkoitus on, että jäsenyhdistykset ensi sijassa anoisivat jäsenilleen näitä liiton omia huomionosoituksia ja painoa siirrettäisiin pois yhteispohjoismaisista ansiomitaleista. Pohjoismaisien mitalien myöntöperusteiden henki kun on pohjoismaisessa yhteistyössä. Kovinkaan monella pohjoismaisen mitalin saajista tuota yhteistyötä ansioluettelosta ei löydy.
Suunnittelu on vasta alkuvaiheessa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun jo vähän lihaa on saatu suunnitelman luiden ympärille.   

Yhteistyö hotelliketjun kanssa alkaa

Rauhanturvaajaliitto ja Scandic-ketju ovat sopineet yhteistyöstä, joka antaa mittavia etuisuuksia ja alennuksia niin jäsenille kuin jäsenyhdistyksille. Yksityiskohtaisemmin uudesta yhteistyöstä tiedotetaan jäsenyhdistyksille erikseen sekä syysliittokokouksessa Lahdessa. Yksittäiset jäsenet voivat jo nyt hyödyntää etuisuuksia Liiton sivuilla olevan varausbannerin kautta. 

Luvassa koulutuspainotteinen syksy

Rauhanturvaajaliiton syksyn kalenteriin sisältyy,  monen muun toiminnan ohella, kolme erilaista koulutustapahtumaa.

Elokuun puolivälissä kaikkien yhdistyksien ja liiton johtohenkilöt tapaavat Tampereella järjestökoulutusasioissa. Asialistalla on esimerkiksi jäsenhuollollisia teemoja ja uuden jäsenrekisterin esittely.

Tikkakoskella järjestetään lokakuun alussa tämän vuoden kolmas Veteraanituen kurssi. Se on ns. peruskurssi, joka antaa valmiuksia toimia Veteraanituen monenlaisissa tehtävissä.

Vuoden vaihteessa SRTL ottaa käyttöön oman jäsenrekisterinsä. Siihen liittyen marraskuussa Tampereella järjestetään uuden jäsenrekisterin käyttöönottokoulutus.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito