Järjestöuutiset

Järjestökoulutusta

Rauhanturvaajaliiton jäsenyhdistyksilleen järjestämän koulutuksen pääpaino on viime aikoina ollut veteraanitukikoulutuksessa. Sitä on järjestetty paljon. Rauhanturvaajaliitto järjestää tästä koulutustaakasta huolimatta taas ensi syksynä koulutusta myös järjestöasioista. Koulutusta on jäsenyhdistysten jäsenille syksyn aikana kaksikin kertaa. Ensimmäinen toimintasuunnitelmassakin mainittu järjestökoulutus järjestetään 15.8. Tampereen Suomalaisella Klubilla. Tilaisuuteen toivotaan osallistuvan jäsenyhdistysten ylintä johtoa kuten puheenjohtajistoa, sihteeristöä, jäsenvastaavia. Tilaa on varattu niin, että jokaisesta yhdistyksestä mukaan sopii kahdesta kolmeen osallistujaa. Tilaisuus on osallistujille maksuton ja liitto korvaa yhdistyksille myös osallistujien matkakulut.
Tilaisuudessa käsitellään kokoustekniikkaa ja liiton järjestöasioita. Kouluttajina toimivat liiton toimihenkilöt. Tilaisuudessa käsitellään liiton toiminnan kehitystä, tulevaisuuden näkymiä ja näköpiirissä olevia suuria muutoksia.
Mukana on tilaisuudessa myös Rauhanturvaajalehden ja liiton hallituksen edustajia.

Toinen liiton koulutusrupeama käsittelee yhtä noista edellä mainituista muutoksista eli uuden jäsenrekisterin käyttöä ja uutta rekisterikäytäntöä. Tilaisuus järjestetään 21.11. samassa paikassa kuin järjestökoulutuskin. Tämä tilaisuus on tarkoitettu lähinnä jäsenyhdistysten jäsenrekisterivastaaville.
Rauhanturvaajaliiton uusi jäsenrekisteri Liitto-Nekkari valmistuu kesän aikana ja se otetaan käyttöön vuoden vaihteessa.

Rauhanturvaajaliitto jatkaa itsenäisenä

Suomen Rauhanturvaajaliiton hallitus on päättänyt irtisanoa kannatusjäsensopimuksen Reserviläisliiton kanssa. Syyt kannatusjäsenyyden lopettamiseen ovat taloudelliset.  Yhteistyötä RES:n kanssa liitto jatkaa tiiviisti edelleen, mutta siihen ei liity enää rahaliikennettä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että nykyiset RES:n kautta saadut jäsenetuudet eivät päde enää ensi vuonna.
Etujen menetyksen rauhanturvaajaliitto korvaa kehittämällä omia jäsenetujaan. Vuoden vaihteeseen mennessä ihan kaikkea mahdollista ei järjestymään saada. Vaakalaudalla on myös jäsenkortti.
Jäsenistön ja liiton jäsenyhdistysten osallistuminen Reserviläisurheiluliiton tapahtumiin on myös vielä lopullista ratkaisua vailla. Yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona liiton hallitus pitää liittymistä suoraan RESUL:n jäseneksi. Jäsenyydellä liitto pääsisi vaikuttamaan RESULissa muiden jäsenten tavoin ja liitollamme olisi paremmat edellytykset kehittää omia urheilumuotojaan ja -tapahtumiaan.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito