Järjestöuutiset

Auktorisoitu tilintarkastaja?

Liiton hallitus päätti esittää liiton kokoukselle, että liitto siirtyy ammattimaisen tilintarkastuksen piiriin tämän vuoden jälkeen. Kyseinen muutos ei ole epäluottamuslause nykyisille tilintarkastajille, vaan liiton uskottavuuden kannalta on tärkeää, että sen tilintarkastus on ammattilaisten käsissä. Liiton talouden volyymikin on jo sitä luokkaa, että ammattilaista tarvitaan.

Uuteen käytäntöön siirtymisen vuoksi hallitus esittää kevätkokoukselle sääntömuutosta. Hallitus esittää, että liiton sääntöjä muutettaisiin siten, että nykyisen kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan sijaan valittaisiinkin vain yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.


Kiirettä piisaa

Vaikka juhlavuosi on takana ja nyt keskitytään rutiinien suorittamiseen, se ei tarkoita sitä, että tehtävää olisi vähemmän. Laakereilla lepäilyyn ei todellakaan ole aikaa. Tänä vuonna koulutetaan jäsenistöä erilaisissa koulutuksissa ja kehitetään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Koulutustilaisuuksia järjestetään ainakin veteraanituen, järjestöasioiden ja uuden rekisterinkäytön merkeissä. Hallitus kokoontuu vuoden aikana kolme kertaa. Ensimmäinen kokous oli jo 10.1. ja siellä tehtiin taas merkittäviä päätöksiä ja suunniteltiin tulevaa.


Uusi jäsenrekisteri sai sinetin

bittioy
Suomen Rauhanturvaajaliitto ja Bitti Oy allekirjoittivat Tampereella sopimuksen uuden jäsenrekisterin toimittamisesta. Samalla käynnistyi vajaan vuoden mittainen kehitystyö rekisterin käyttöönottoa varten. Uusi jäsenrekisteri on käytössä ensi vuoden alusta lukien. Uusina ominaisuuksina on esimerkiksi käyttöliittymän vaivattomuus, laskutusten parempi ja nopeampi hallinta sekä helpoksi tehdyt hakutoiminnot.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito