Järjestöuutiset

Uusi jäsenrekisteri sai sinetin

bittioy
Suomen Rauhanturvaajaliitto ja Bitti Oy allekirjoittivat Tampereella sopimuksen uuden jäsenrekisterin toimittamisesta. Samalla käynnistyi vajaan vuoden mittainen kehitystyö rekisterin käyttöönottoa varten. Uusi jäsenrekisteri on käytössä ensi vuoden alusta lukien. Uusina ominaisuuksina on esimerkiksi käyttöliittymän vaivattomuus, laskutusten parempi ja nopeampi hallinta sekä helpoksi tehdyt hakutoiminnot.

Nimityksiä liitossa

Suomen Rauhanturvaajaliitto nimitti tehtäviin uusia toimihenkilöitä. Uudeksi lakimieheksi valittiin Juha Jalkanen Oulusta pitkään palvelleen Raimo Nevasuon tilalle. Viime syksynä Nevasuo ilmoitti ettei hän ole käytettävissä enää vuoden vaihteen jälkeen. Uusi lakimies Juha Jalkanen on palvellut SFOR:ssa ja KFOR:ssa sekä toiminut PVKVK:n lakimiehenä.

Liiton tiedotuspäälliköksi valittiin tamperelainen Kimmo Wirén, joka aiemmin toimi liiton pr-vastaavana. Tiedotuspäällikön vastuualueeseen kuuluu aiemman pr-toimen lisäksi monet tiedotustoimintaan liittyvät tehtävät.

Aktiivisuutta ilmassa

Elämme kyselyiden aikaa. Tänä keväänä on yhteisössämme jo tehty kaksi kyselyä ja kolmas on menossa. Viime lehden jälkeen on tehty sekä tämän lehden lukijakysely että Turun yliopiston psykologian laitoksen stressinsietokysely. Vielä meneillään on yhdistyksien vastattavaksi tarkoitettu yhdistyskysely 2007. Yhdistyskyselyllä on tarkoitus saada liitolle tietoa yhdistyksien nykytilasta, mielipiteistä, näkemyksistä ja kehityslinjoista. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi liiton lähitulevaisuuden toiminnan suunnittelussa.
Molempiin jo valmistuneisiin kyselyihin osallistuimme kiitettävän aktiivisesti. Jopa poikkeuksellisen aktiivisesti. Toivotaan, että yhdistykset ovat yhtä aktiivisia ja saamme kaikilta yhdistyksiltä kattavat vastaukset. Vastausaikaa on elokuun loppuun asti.

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito