Järjestöuutiset

Aktiivisuutta ilmassa

Elämme kyselyiden aikaa. Tänä keväänä on yhteisössämme jo tehty kaksi kyselyä ja kolmas on menossa. Viime lehden jälkeen on tehty sekä tämän lehden lukijakysely että Turun yliopiston psykologian laitoksen stressinsietokysely. Vielä meneillään on yhdistyksien vastattavaksi tarkoitettu yhdistyskysely 2007. Yhdistyskyselyllä on tarkoitus saada liitolle tietoa yhdistyksien nykytilasta, mielipiteistä, näkemyksistä ja kehityslinjoista. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi liiton lähitulevaisuuden toiminnan suunnittelussa.
Molempiin jo valmistuneisiin kyselyihin osallistuimme kiitettävän aktiivisesti. Jopa poikkeuksellisen aktiivisesti. Toivotaan, että yhdistykset ovat yhtä aktiivisia ja saamme kaikilta yhdistyksiltä kattavat vastaukset. Vastausaikaa on elokuun loppuun asti.

Kenelle huomionosoitus

Kevään aikana on virinnyt keskustelua siitä miten huomionosoituksia myönnetään ja kuka maksaa huomionosoituksesta aiheutuneet kulut.
Liiton periaatehan on se, että esittäjä maksaa kulut. Eli jos jäsenyhdistys esittää huomionosoitusta, niin jäsenyhdistys myös vastaa kuluista. Puolestaan, jos liiton hallitus päättää itse esittää jollekin henkilölle tai muulle taholle jotain huomionosoitusta, liitto maksaa kulut. Vastaava käytäntö on laajalti käytännössä muissakin organisaatioissa tässä valtakunnassa.
On esitetty ihmetyksiä siitä miksi liiton hallitus ei myönnä kaikkia esitettyjä huomionosoituksia, vaikka kustannukset maksaa esittäjä. Vertailukohdaksi on esitetty eräitä itselle rahalla hankittavia mitaleita.
Kaikilla liiton myöntämillä tai esittämillä huomionosoituksilla on omat sääntönsä. Liiton hallitus noudattaa sääntöjä myöntäessään tai esittäessään huomionosoituksia ja päättää myös sen kuinka monta mitäkin huomionosoitusta minäkin vuonna jaetaan tai esitetään. Hallituksen vastuulla on se, että huomionosoitukset eivät koe liiallista inflaatiota.
Jos jonain vuonna tulee poikkeuksellisen suuri määrä esityksiä, voi olla, että suuri määrä esityksistä ei mene läpi. Se ei silti tarkoita sitä, että kerran hylätty esitys ei menisi koskaan läpi.
Esittää kannattaa hanakasti ja perustella mahdollisimman laajasti esitykset. Monesti myöntävällä taholla ei palkittavaksi esitetystä henkilöstä ole muuta tietoa kuin se, mitä esityksessä lukee. Jos perustelut ovat tällaisessa tapauksessa olemattomat, on hyvin todennäköistä, että huomionosoitus jää myöntämättä.

Keskusteluja Reserviläisliiton kanssa

Liittomme puheenjohtaja yhdessä järjestöpäällikön ja talouspäällikön kanssa kävi keskustelemassa Reserviläisliiton johdon kanssa. Keskusteluissa todettiin, että 1990-luvun alkupuolella alkanutta liittomme kannatusjäsenyyttä Reserviläisliitossa kannattaa jatkaa. Kannatusjäsenyyssopimus kuitenkin kaipaa hieman päivitystä. Sopimuksen teon jälkeen molempien liittojen nimetkin ovat muuttuneet.
Keskusteluissa selvisi myös, että RES on ottamassa jo tänä syksynä käyttöön uuden jäsenrekisteriohjelmiston. Sama ohjelmisto tulee käyttöön myös SRTL:n jäsenrekisteriin. Rekisterin toimiminen nykyaikaisen sovelluksen päällä, vaatii joitakin muutoksia yhdistysten jäsenrutiineihin. Muutoksista ohjeineen tiedotetaan yhdistyksille hyvissä ajoin ennen uuden sovelluksen käyttöönottoa.

Lisää artikkeleita...

  1. Jäsenistölle foorumi

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito