Tiedotteet

Jäsenkyselystä arvosana seitsemän puoli

Joulukuussa tehdyssä jäsenkyselyssä Rauhanturvaajaliiton onnistuminen arvioitiin keskiarvolla 7,56.

Netin kautta toteutettuun Webropol-jäsenkyselyyn vastasi 1400 Rauhanturvaajaliiton jäsentä ja lähes 100 rauhanturvaajaa, jotka eivät ole liiton jäseniä.

Vastausten mukaan tärkein kanava jäsenyyteen on kavereiden ja palvelustovereiden suosittelu.Ylivoimaisesti tärkein syy liittyä ja pysyä jäsenenä on halu kuulua joukkoon. Muita jäseneksi sitouttavia tekijöitä ovat laadukas Rauhanturvaajalehti ja halu pysyä perillä kriisinhallinta-asioista.Jäsenet odottavat myös toimintaa. Liikuntamuodoista ammunta, mm. falling plates, nähtiin mielenkiintoisimpana.

Jäsenmaksun suuruus ei näytä olevan kynnyskysymys liittyä jäseneksi tai pysyä jäsenenä. Vastaajista peräti 93 prosenttia pitää jäsenmaksua sopivana tai edullisena.

Kansainvälistä toimintaa ja rauhanturvaajien  veteraanistatuksen edistämistä pidetään vastausten mukaan erittäin tärkeinä liiton tehtävinä.

Ulkoinen viestintä ja viestintä sosiaalisessa mediassa nähtiin selvinä kehittämiskohteina.

Liiton hallitus pureutuu jäsenkyselyn tuloksiin maaliskuun kokouksessaan. Tarkempia löydöksiä ja johtopäätöksiä esitellään mm. Rauhanturvaajalehden seuraavissa numeroissa.

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito