Ajantasaista tietoa eri operaatioista olosuhteineen ja turvallisuustilanteineen, informaatiota erilaisista tukitoimista, keskustelua.  Näitä elementtejä oli tarjolla kriisinhallintapalveluksessa olevien läheisille Tampereella lauantaina 24.4. pidetyssä keskustelu- ja tiedotustilaisuussa. Suomen Rauhanturvaajaliiton Veteraanitukea tilaisuudessa edustivat Pirkanmaan Rauhanturvaajien puheenjohtaja Riku Immonen (seisomassa) ja Vammalan Seudun Rauhanturvaajien pj. Risto Hurnanen. Kuva: Kari Vilkko

Ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa järjestettävään tilaisuuteen kutsuttiin kaikkien noin 500 kriisinhallintapalveluksessa olevien läheiset, joista saapuvilla oli runsaat 100 edustaen sekä puolisoita että vanhempia. Järjestelyvastuun kantoi sotilaallisen kriisinhallinnan kansallinen johtoporras Porin Prikaati. Vahvana aisaparina toimi Suomen Rauhanturvaajaliiton Veteraanituki, joka esitteli erityisesti läheisille suunnattua tukitoimintaansa.

Tiiviin päivän agendan aloittivat yleiset asiat, kuten palveluksen ehdot, palkkaus ja vakuutusturva. Lisäksi kuultiin läheisten alustuksia, joista syntyi hedelmällisiä keskusteluja, mitä rauhanturvaajan palvelusaika merkitsee kotona. Keskusteluissa korostuivat niin huoli läheisen turvallisuudesta kuin oma arjessa selviytyminen.

Iltapäivällä jakaannuttiin operaatioittain kolmeen ryhmään syventymään palvelusolosuhteisiin Afganistanissa, Kosovossa ja Tsadissa.  Päivän päätteeksi kerrattiin sekä puolustusvoimien että Suomen Rauhanturvaajaliiton tarjolla olevat psykososiaaliset palvelut ja tukimuodot.

- Viime vuonna vastaava tilaisuus järjestettiin Afganistanissa palvelevien  läheisille.  Hyvän palautteen rohkaisemana järjestämme tänä vuonna kaksi kaikille läheisille suunnattua keskustelutilaisuutta, seuraavaksi ensi syksynä, valotti PORPR:n kansainvälisten asioiden sosiaalikuraattori Paula Hurttia.

Rauhanturvaajaliitto 50 vuotta

nuku2017

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry     Sivustokartta
Ylläpito