Suomen Rauhanturvaajaliiton delegaatio verifioi viime kuussa uudelleen yhteistoimintamuistion Porin Prikaatin ja liiton välisestä yhteistyöstä kriisinhallintaorganisaation psykososiaalisen tuen järjestämiseksi.

Joulukuussa 2008 allekirjoitettu yhteistyösopimus Puolustusvoimien ja liiton välillä valtuutti liiton suoran yhteistyön ja vaatimuksen kriisinhallinnan psykososiaalisen tuen järjestämiselle. Tämän perusteella liiton puheenjohtaja Heikki Holma ja Porin Prikaatin komentaja, eversti Eero Pyötsiä allekirjoittivat päivitetyn muistion, joka yksityiskohdissaan linjaa asiantuntijayhteis- työn, tiedottamiseen liittyvän yhteistyön, koulutusyhteistyön ja asiantuntija-avun kohdentamisen seuraavan toiminta vuoden aikana 2011.
Viime vuoden seitsemän palautetilaisuuden jatkoksi vuonna 2011 poikkeuksellisen pienen kriisinhallintahenkilöstön määrästä huolimatta on jo alustavasti suunniteltu kuusi palautetilaisuutta joihin osallistuu jäsenyhdistyksistä 5–10 ryhmäkeskustelujen ohjaajaa aina kotiutuvan joukon suuruudesta riippuen. Lisäksi liiton edustaja luennoi alustavasti kaksi kertaa vaihtohenkilöstön koulutusjaksoilla liiton ja jäsenyhdistysten toiminnasta ja psykososiaalisen tuen järjestelmästä yhdessä Porin Prikaatin kriisinhallintahenkilöstön kanssa.

Hyväksi muotoutunut yhteistyö Puolustusvoimien, Porin Prikaatin, MPK:n ja liiton välillä jatkaa asiantuntijapoolin laajentamista ja lisää sen ammattitaitoa kriisinhallintahenkilöstön poikkeuksellisesta määrästä huolimatta. Porin Prikaati on erityisesti toivonut lisää Afganistanissa palvelleita rauhanturvaajia varsinkin SKJA:n palautetilaisuuksiin.
Yhteistoimintamuistion päivityskokouksessa sovittiin edelleen syventyvästä yhteistyöstä tiedotustoiminnassa ja liiton lupauksesta järjestää vuonna 2011 sopimuksen mukaisesti lehden ilmaisnumeron jokaiselle palvelukseen lähtevän rauhanturvaajan lähiomaiselle. Lisäksi Porin Prikaati informoi alustavasti, että keväällä ja syksyllä järjestetään kriisinhallintaoperaatiossa olevan henkilöstön lähiomaisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Lisäksi SKJA:n vaihtohenkilöstön koulutusjaksolla järjestetään läheistenpäivä, jossa on myös liiton edustusta paikalla.

Rauhanturvaajaliitto 50 vuotta

nuku2017

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry     Sivustokartta
Ylläpito