lipunnosto

Suomen Rauhanturvaajaliitto pitää tärkeänä, että Suomi osallistuu vastaisuudessakin kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin käytettävissä olevien resurssien mukaan. Rauhanturvaajaliitto jakaa muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa huolen puolustusmäärärahojen leikkausten vaikutuksista, kuten vähäisistä kertausharjoituksista. Rauhanturvaajaliiton mielestä osallistuminen rauhanturvatoimintaan ei kuitenkaan ole pois kotimaan puolustuksesta. Kriisinhallinnasta koituvat kulut jakautuvat puoliksi ulkoministeriön ja puolustusministeriön kesken ja rahoitus tulee muusta toiminnasta erillään olevista määrärahoista.

Liitto korostaa, että rauhanturvatehtävissä palvelevat reserviläiset ja puolustusvoimien kantahenkilökuntaan kuuluvat saavat operaatioissa arvokasta sotilaallista kokemusta, josta on hyötyä myös kansallisessa puolustuksessa. Operaatioista kotiin palaavat sotilaat ovat siten entistä parempia isänmaan puolustajia.

Osallistuminen vahvistaa myös Suomen asemaa kansainvälisen yhteisön vastuullisena jäsenenä. Lipun näyttäminen maailmalla tukee lisäksi Suomen tavoitetta päästä YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosille 2013–14.

Rauhanturvaajaliitossa kannetaan kuitenkin huolta palveluksessa loukkaantuneiden asemasta. Liitto pitää tärkeänä, että valtio kantaa vastuunsa kuntoutus- ja korvausasioissa, ja katsoo, että asiassa on edelleen kehittämisen varaa.

– On kaikkien etu, että palveluksen aikana fyysisesti tai henkisesti kovia kokenut rauhanturvaaja kuntoutuu työkuntoiseksi ja normaaliin elämään kykeneväksi, sanoo Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Paavo Kiljunen.

Rauhanturvaajaliitto 50 vuotta

nuku2017

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry     Sivustokartta
Ylläpito