Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Suomen Rauhanturvaajaliitto ovat yhteisesti päättäneet järjestää Kansa kävelemään -tapahtuman myös tänä vuonna. Lisäksi mukana on eri kansalaisjärjestöjä. Valtakunnallinen päätaahtuma on tänä vuonna Salossa. Viime vuoden päästiin koko maassa noin 15 000 osallistujaan ja tänä vuonna on rohkeana tavoitteena saada mukaan 20 000 liikkujaa.

Kävelytapahtuma toteutetaan pääsääntöisesti sunnuntaina 22.9.2013. Joillakin paikkakunnalla tapahtuma järjestetään päällekkäisten tapahtumien vuoksi jonain muuna päivänä ja lisäksi on sovittu, että mm. koululaiset voivat osallistua koulutyöhön liittyen viikoilla 38. tai 39.

Toisen maailmansodan päätyttyä perustettiin v. 1950 Maailman Veteraanijärjestö (MVJ). Perustamisasiakirjan allekirjoittajat olivat aluksi lähinnä sodan voittajiin kuuluneista maista, mutta nykyään MVJ:n jäseninä on veteraanijärjestöjä eri puolilta maapalloa jo yli 80 maasta.

Suomen veteraanijärjestöistä ensimmäisenä MVJ:öön liittyi Sotainvalidien Veljesliitto v. 1954. Sotaveteraaniliitto tuli mukaan v. 1967, Rintamaveteraanit v. 1979 ja Rintamanaiset v. 1985.

Suomen Rauhanturvaajaliitto hyväksyttiin järjestön jäseneksi v. 2007 ja se edustaa nyt kaikkia maamme veteraanijärjestöjä MVJ:ssa.

Vuonna 2001 YK:n vuotuiseksi Rauhanpäiväksi vahvistettiin syyskuun 21. päivä. Rauhanpäivän merkityksen korostamiseksi MVJ kehotti vuonna 2008 kirjeellään järjestämään kaikissa jäsenmaissa kansallisesti sovitettuja tapahtumia. Suomessa haluttiin tuoda esille erityisesti liikunnan merkitys veteraanien ja nuorempienkin ikäluokkien hyvinvoinnille.

Tämänvuotisen tapahtuman suojelijana on Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö.

Lisätietoja: Heimo Purhonen 040 775 44 58 ja Heikki Pietilä 040 534 56 96

Rauhanturvaajaliitto 50 vuotta

nuku2017

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry     Sivustokartta
Ylläpito