Tasavallan presidentin tervehdys

Yhdistyneiden kansakuntien rauhanpäivänä haluamme kunnioittaa jokaisen ihmisen
oikeutta turvallisuuteen, rauhaan ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Vielä tänä
päivänäkään tämä ei ole itsestään selvyys niille miljoonille ihmisille, jotka kärsivät sodista ja vainosta niin lähellä kuin kaukana.

Myös Suomessa ymmärrämme, monet omakohtaisestakin kokemuksesta, rauhan
merkityksen. Arvostan suuresti rauhanpäivän kävelyn järjestäjien, Maailman
Veteraanijärjestön jäsenien – Sotainvalidien Veljesliiton, Sotaveteraaniliiton,
Rintamaveteraaniliiton, Rintamanaisten liiton sekä Rauhanturvaajaliiton – raskasta työtä isänmaamme ja rauhan eteen.

Nyt kuudetta kertaa järjestettävä rauhanpäivän kävely yhdistää eri ihmisiä ja
kansalaisjärjestöjä luoden yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja iloa liikunnan merkeissä.
On hienoa, että myös koulut ovat lähteneet mukaan tapahtumaan, sillä näin siirrämme rauhanpäivän sanomaa myös tulevaisuuden konfliktien ehkäisijöille.

Toivotan kaikille rauhanpäivän tapahtumiin osallistuville mukavia hetkiä ja yhdessä
tekemisen iloa.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti
Vuoden 2013 rauhanpäivän kävelyn suojelija

Rauhanturvaajaliitto 50 vuotta

nuku2017

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry     Sivustokartta
Ylläpito