Suomen Rauhanturvaajaliitto toteutti täydentävän jäsenkyselyn tammikuussa. Kyselyssä liiton hallitus sai jäsenistöltä arvokasta tietoa, joka on pohjana liiton uuden strategiakauden 2016-20 suunnittelussa.

Täydentävässä jäsenkyselyssä oli lisäksi mukana osio, jossa kysyttiin jäsenistöltä rauhanturvaajan
hyvinvointiin ja vertaistukeen liittyviin kysymyksiä. Liiton hallitus saikin ainutlaatuista tietoa, joka on käytettävissä paitsi rauhanturvaajille suunnattujen tukimuotojen kehittämisessä myös mahdollisesti lähtölaukaisu jatkotutkimuksiin.

Jäsenkysely lähettiin sähköpostitse kaikille jäsenille, joiden toimiva sähköpostiosoite on liiton jäsenrekisterissä. Vastauksia kertyi yli tuhat ja kattavasti niin ikäluokittain kuin maantieteellisesti.

Tulosten analysointi tehdään alkukevään aikana.

SRTL toteutti laajan jäsenkyselyn vuosi sitten, josta liiton hallitus sai arvokasta tietoa
liiton nykytilasta sekä rakentavia ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Rauhanturvaajaliitto 50 vuotta

nuku2017

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry     Sivustokartta
Ylläpito