Kriisinhallinnan veteraanistatuksen luomisen tavoitteena on vakiinnuttaa kansainvälisen esimerkin mukaisesti kriisinhallintaveteraani-käsite, kehittää kansallista tunnustusta sekä tukea palveluksen jälkeistä sopeutumista. Suomalaisen rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlavuonna 2016 on kaikille rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille tarkoitus jakaa yhteiseksi tunnukseksi kriisinhallintaveteraanikortti, joka oikeuttaisi Puolustusvoimien ja Rauhanturvaajaliiton erikseen neuvottelemiin etuihin.

Rauhanturvaajaliitto vahvasti mukana kriisinhallintaohjelmassa

Rauhanturvaajaliitto on vahvasti mukana PLM:n kansallisessa kriisinhallintaohjelmassa. Vuosina 2015-2019 kriisinhallinnan kansallisen veteraaniohjelman toimenpiteiden painopiste on palveluksen jälkeisen tuen kehittämisessä. Myös vuosina 2013-2014 toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ja toimenpiteitä kehitetään. Palveluksen jälkeisestä tuesta rakennetaan kokonaisuus, joka kattaa yhteydenpidon, yhdenluukun periaatteella toimivan neuvontapalvelun ja muun viranomaistuen, vapaaehtoistoimintaan perustuvan vertaistuen sekä seurannan.

Puolustusministeriön tiedote

Rauhanturvaajaliitto 50 vuotta

nuku2017

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry     Sivustokartta
Ylläpito