Uutiset

Hedelmällisen keskustelun läheisten päivä Tampereella

Ajantasaista tietoa eri operaatioista olosuhteineen ja turvallisuustilanteineen, informaatiota erilaisista tukitoimista, keskustelua.  Näitä elementtejä oli tarjolla kriisinhallintapalveluksessa olevien läheisille Tampereella lauantaina 24.4. pidetyssä keskustelu- ja tiedotustilaisuussa. Suomen Rauhanturvaajaliiton Veteraanitukea tilaisuudessa edustivat Pirkanmaan Rauhanturvaajien puheenjohtaja Riku Immonen (seisomassa) ja Vammalan Seudun Rauhanturvaajien pj. Risto Hurnanen. Kuva: Kari Vilkko

Ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa järjestettävään tilaisuuteen kutsuttiin kaikkien noin 500 kriisinhallintapalveluksessa olevien läheiset, joista saapuvilla oli runsaat 100 edustaen sekä puolisoita että vanhempia. Järjestelyvastuun kantoi sotilaallisen kriisinhallinnan kansallinen johtoporras Porin Prikaati. Vahvana aisaparina toimi Suomen Rauhanturvaajaliiton Veteraanituki, joka esitteli erityisesti läheisille suunnattua tukitoimintaansa.

Tiiviin päivän agendan aloittivat yleiset asiat, kuten palveluksen ehdot, palkkaus ja vakuutusturva. Lisäksi kuultiin läheisten alustuksia, joista syntyi hedelmällisiä keskusteluja, mitä rauhanturvaajan palvelusaika merkitsee kotona. Keskusteluissa korostuivat niin huoli läheisen turvallisuudesta kuin oma arjessa selviytyminen.

Iltapäivällä jakaannuttiin operaatioittain kolmeen ryhmään syventymään palvelusolosuhteisiin Afganistanissa, Kosovossa ja Tsadissa.  Päivän päätteeksi kerrattiin sekä puolustusvoimien että Suomen Rauhanturvaajaliiton tarjolla olevat psykososiaaliset palvelut ja tukimuodot.

- Viime vuonna vastaava tilaisuus järjestettiin Afganistanissa palvelevien  läheisille.  Hyvän palautteen rohkaisemana järjestämme tänä vuonna kaksi kaikille läheisille suunnattua keskustelutilaisuutta, seuraavaksi ensi syksynä, valotti PORPR:n kansainvälisten asioiden sosiaalikuraattori Paula Hurttia.

Veteraanituki kurssilla Säkylässä

Paula HurttiaMaaliskuun puolivälissä järjestettiin ensimmäinen Porin Prikaatin ja Suomen Rauhanturvaajaliiton yhteinen Veteraanituen kurssi Säkylän Huovinrinteellä.

Kurssilla koulutettiin kotiutuvien rauhanturvaajien palautetilaisuuksissa toimivia keskusteluryhmänvetäjiä. Kouluttajina kurssilla toimivat professori Jukka Leskinen Maanpuolustuskorkeakoulun käyttäytymistieteiden laitokselta ja Porin Prikaatista kv-soskur Paula Hurttia. Leskinen perehdytti kuulijat aiheeseen ”Henkinen kestokyky poikkeusoloissa” ja Paula käsitteli kriisejä sekä kriha-henkilöstön tukitoimia. Luutnantti  Juha Rinta-Keturi taasen infosi osallistujajoukkoa tämän päivän operaatioihin ja hyvinkin ajankohtaisiin tilanteisiin. Kurssinjohtaja ja liiton tiedotuspäällikkö Kimmo Wirén puolestaan esitteli SRTL:n Veteraanituen taustan ja tilanteen.
Ryhmätöissä perehdyttiin ryhmänjohtajana toimimiseen ja palautetilaisuuksien edelleen kehittämiseen.

Tiivistahtisen kurssin lomaan kokoonnuttiin illanviettoon ja syömään Huovinrinteen Päällystökerholle.  Kurssille tilat, kouluttajapanokset ja majoitukset tarjosi Porin Prikaati Liiton vastatessa muonituksista ja matkakuluista. Satakunnan MPK antoi kurssikehyksen ja ilmoittautumisjärjestelmän.
Palautteissa kiiteltiin kurssin antia vuolaasti ja jopa ihailtiin PV:n ja SRTL:n yhteistyötä.

Alakategoriat

 • Tiedotteet

  Kriisinhallintaveteraanitunnuksesta juhlava RINTAMERKKI

  Rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa palvelleille myönnettiin v.2016 veteraanistatus, jonka yhteiseksi tunnustukseksi puolustusministeriö lähetti kaikille kriisinhallintaveteraanikortin. Korttiin on painettuna virallisesti käyttöön hyväksytty kriisinhallintaveteraanitunnus. Tunnuksen on suunnitellut Esko Hakulinen.

  Tunnuksen keskuskuviona on miekka, jonka terästä versoo oliivipuun oksa lehvineen ja marjoineen. Kuviota kehystää miekan ponteen kiinnittyvä laakerinlehväseppele. Miekka symboloi sotilaallista toimintaa ja siitä versova oliivinlehvä rauhaa. Laakerinlehväseppele kuvaa kunniaa ja edistystä.

  Suomen Rauhanturvaajaliitolla on yksinoikeus tunnukseen ja sen käyttöön.

  Liitto on nyt teettänyt kaikille yhteisestä kriisinhallintaveteraanitunnuksesta HOPEISEN RINTAMERKIN, jonka hankkimiseen on oikeutettu jokainen kriha-veteraanikortin haltija.

  RINTAMERKKI on aitoa 925/00 hopeaa ja sen halkaisija on 16 mm. Merkki toimitetaan yksittäispakattuna kiinnitettynä pahvikorttiin, jonka kuva-aihe on sama kuin veteraanikortissamme.

  Merkkiä myydään aluksi vain liiton jäsenyhdistysten kautta ja sen jäsenhinta on 25 euroa (ei-jäsenille 35 euroa). Myyntituotolla tuetaan liiton kriisinhallintaveteraani- ja vertaistukitoimintaa. Toimitukset yhdistyksille alkavat YK-päivän jälkeen.

  Yhteystiedot jäsenyhdistyksiin: www.rauhanturvaajaliitto.fi/jasenyhdistykset

  Teksti ja kuvat: Esko Hakulinen

   

Rauhanturvaajaliitto 50 vuotta

nuku2017

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry     Sivustokartta
Ylläpito