Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee Rauhanturvaajaliiton vertaistukitoiminnan kehittämistä.

VertaistukiUuden ajan veteraanit

Rauhanturvaaja on palveluksensa jälkeen veteraani, olipa hän alle kolmekymppinen tai kypsemmän iän käivärä, mies tai nainen. Uuden ajan veteraaneihin ei osata aina oikein suhtautua, sillä ulkomailta palattua usein näkyviä vammoja ei ole eikä näkymättömiäkään. Itse asiassa valtaosa palaa kotiin hyvissä voimissa, hyvillä mielin, vahvempana ja kokeneempana ja hyvä niin. Silti arkeen palaaminen tuottaa monelle vaikeuksia ja tämä uskalletaan jo nykyään myöntääkin: kokemusasiantuntijuudelle ja vertaistuelle on tilaus.

Suomen Rauhanturvaajaliiton vertaistukikoordinaattorina toimii Timo Ryhänen.

Yhteystiedot:
Döbelninkatu 2 (5.kerros) 00260 Helsinki
 etunimi.sukunimi at rauhanturvaajaliitto.fi
+358 40 7219 007

Suomen Rauhanturvaajaliiton palveluvastaavana toimii toukokuun 2020 alusta Kia-Katariina Pajunen, ennen sitä Keijo Keskinen

Yhteystiedot:
Döbelninkatu 2 (5.kerros) 00260 Helsinki
etunimi.sukunimi at rauhanturvaajaliitto.fi
+358 50 4773510

Vertaistuen muodot kehittyvät koko ajan. Seuraa näitä sivuja ja Suomen Rauhanturvaajaliiton Facebook -päivityksiä sivulla https://www.facebook.com/rauhanturvaajaliitto

Huom. Vertaistuen piiriin kuuluvat kaikki riippumatta siitä, kuulutko liittoon vai et.

Rauhanturvaajaliitto järjestää vertaistukea kaikille rauhanturvaajille ikään ja sukupuoleen katsomatta, entisille ja nykyisille sekä heidän läheisilleen, nuorille ja iäkkäämmille.
Vapaaehtoisella vertaistuella edistetään rauhanturvaajien ja heidän läheistensä jaksamista ja hyvinvointia ennen palvelusta, palveluksen aikana ja sen jälkeen. Usein yhteinen virkistystoiminta ja vertaistuki ehkäisee ennalta mieltä painavien kokemusten kasvamista liian suuriksi. Rauhanturvaajaliitto järjestää vertaistukitukihenkilöille koulutusta ja ohjausta.

Palvelusaikana rauhanturvaaja ja läheiset elävät ainulaatuista elämänvaihetta

Rauhanturvaaminen on muuttunut vaativammaksi kriisinhallinnaksi.
Vuodesta 1956 lähtien lähes 50 000 suomalaista on palvellut rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä. Kaikkiin operaatioihin on liittynyt ja liittyy sekä vaaratilanteita että arjen elämiseen liittyviä haasteita. Palvelusaika vaikuttaa rauhanturvaajan ja hänen läheistensä hyvinvointiin.
Palvelusaika voi altistaa sekä rauhanturvaajat että heidän läheisensä stressille ja traumaattisille kokemuksille. Riittävä tieto kuormittavista tekijöistä ennen palvelusta, palveluksen aikana ja palveluksen jälkeen helpottavat kokemusten työstämistä ja jaksamista.
Yhteinen valmistautuminen voi tehdä palvelusajasta elämää rikastuttavan kokemuksen. Valmistautumattomuus puolestaan saattaa kuormittaa kohtuuttomasti.

Vertaistuki on kokemusasiantuntijuutta

Sosiaalinen tukiverkosto auttaa kuormittavien kokemusten käsittelyssä. Vertaistukitoiminnassa pyritään tavoittamaan myös vailla luontaista sosiaalista tukiverkkoa olevat rauhanturvaajat ja heidän läheisensä. Vertaistukitoiminnan ja Rauhanturvaajaliiton paikallisyhdistysten toiminnan kautta tuetaan ja autetaan verkostoitumisessa. Rauhanturvaajan ja hänen läheisensä kokemusasiantuntijuus korostuu vapaaehtoisessa vertaistuessa. Tarvittaessa voidaan ohjata ammattiavun pariin.

 

Vertaistuen muotoja

Tukipuhelin 020-7698 111

Suomen Rauhanturvaajaliiton tukipuhelin on tärkeä vertaistuen yhteydenottoväline. Palvelu on maksutonta. Operaattori velottaa aloitusmaksuna 8,28 snt/puhelu + lanka 7 snt/min tai gsm 17 snt/min. Periaatteena luottamuksellisuus ja voi asioida nimettömänä. Jokaisella tukipuhelimeen vastaavalla on kriisinhallintakokemusta. Puhumme samaa kieltä eikä kaveria edelleenkään jätetä. Älä jää asioiden kanssa yksin. Puolustusvoimat tukee puhelimen ylläpitoa.

Kotiutumiskoulutukset ja tuki läheisille

Rauhanturvaajaliiton koulutetut ryhmänohjaajat osallistuvat kotiutuneiden rauhanturvaajien palautekeskusteluihin useita kertoja vuodessa. Puolustusvoimat kutsuu näihin tilaisuuksiin.

Vertaisryhmiä järjestetään jäsenyhdistysten alueilla. Katso tarkemmin lähimmän yhdistyksesi ryhmien kokoontumiset.

Vertaisviikonlopuissa on mahdollista käydä läpi rauhanturva- tai kriisinhallintapalveluksen kokemuksia, muistoja ja tuntemuksia. 

Läheisille järjestetään yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia operaatioajan haasteista. Rotaatiokoulutuksien aikana Rauhanturvaajaliiton vapaaehtoiset osallistuvat läheisten päivään tiedottamalla vertaistuesta ja keskustellen osallistuien kanssa.

Yhteistyökumppanit

Puolustusvoimat / Porin Prikaati

Valtiokonttori

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Vammautuneet Kriisihallintaveteraanit ry

 

 

» Lue lisää

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito