Hei arvoisa rauhanturvaaja tai juuri kotiutunut.


Rauhanturvaajaliitto on aiemmin jo tiedottanut, että entisille ja nykyisille rauhanturvaajille ammatillisen avun hakeminen on tehty mahdollisimman helpoksi yhdessä Puolustusvoimien, Valtiokonttorin ja HUS:n kanssa.

Tätä kutsutaan matalan kynnyksen tueksi.


Yhä selvemmin tiedämme, että avun tarve voi olla todella erilaista. Siksi yhdessä kehitämme tukea mm. seuraavasti:


Toiminnassa syntyneiden tapaturmien ja palvelussairauksien hoidon lisäksi kiinnitetään entistä suurempaa huomiota myös muuhun tuen tarpeeseen.
Kriisinhallintatehtävissä palvelleille kehitetään matalan kynnyksen periaatteella tukea hoidon, kuntoutuksen, sopeutumisen ja työhön paluun toteutumiseen välittömästi palveluksen jälkeen. Tarvittaessa järjestetään mm. riittävän ajoissa aloitettua ammatillista kuntoutusta, joka ehkäisee työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä sekä nopeuttaa työhön tai opiskeluun paluuta tehokkaasti.

Viranomaisten ja Rauhanturvaajaliiton yhteisenä tavoitteena on, että tarvittaessa kotiutunut voi päätyä mahdollisimman nopeasti varsinaiseen ammatilliseen kuntoutukseen, jos vamma/sairaus estää paluun entiseen työhön tai opiskeluun.

Tietenkin yhteinen tavoite on, että jokainen voisi palata normaaliin perhe- ja työelämään palveluksensa jälkeen. Tällä tiellä kuljemme tukien mukana. Tukimuotoja kehitetään koko ajan!

Katso lisää osoitteista:

https://www.mielenterveystalo.fi/ (hakusana ”rauhanturvaaja”) tai


http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Korvaukset_ja_etuisuudet/Tapaturmat_kriisinhallintatehtavissa/Psyykkisen_tuen_palvelut 

nobel haku 1psd

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito