Uutiset

Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Mauri Koskela kehottaa yksittäisiä rauhanturvaajaveteraaneja ja paikallisyhdistyksiä avustustoimintaan: "Meille alkaa useimmille valjeta se tosiasia, että sodan keskellä virusta vastaan olemme mekin - täällä ja nyt."

 mauri koskela edited

Nykyinen korona-epidemia vaikuttaa valtakunnan tasolla tuhansiin ja tuhansiin ihmisiin.

Osa näistä on suuresti avun tarpeessa olevia. Me rauhanturvaajat olemme olleet kriisialueilla - sodissakin - eri puolilla maailmaa. Meille alkaa useimmille valjeta se tosiasia, että sodan keskellä virusta vastaan olemme mekin - täällä ja nyt.

Koulutuksemme, kasvatuksemme ja ajattelumme muistuttavat aina siitä, että kaveria ei jätetä. Mitä me - rauhanturvaajat - voisimme tehdä auttaaksemme niitä, jotka ovat avun ulkopuolelle jäämässä? Mm. sotiemme veteraanit, yksin asuvat ikäihmiset, yksinhuoltajat, vammaiset eivät kykene suoriutumaan päivittäisistä rutiineistaan esimerkiksi kaupassa tai apteekissa käynnin osalta. Osalla tilanne ja karanteenit saattavat vaatia keskusteluapua.

Nyt on meidän aikamme auttaa. Toivon jäsenyhdistysten tekevän kaikkensa avun toimeenpanossa. Pyrkikää myös selvittämään alueellanne toimivien avustus- ja muiden järjestön kautta ne todelliset tuen tarpeessa olevat henkilöt ja ryhmät sekä yhteistoiminnan mahdollisuudet.

Uskon valmiutta jäsenkunnastamme löytyvän. Vain yhdessä tekemällä voimme onnistua.

Pysykää terveinä ja näyttäkää jälleen valmiutenne toimia yhteisen hyvän edestä!

Mauri Koskela

Rauhaturvaajaliiton puheenjohtaja

Koronaviruksen vaikutukset Rauhanturvaajaliiton toimintaan

Koronaviruksen aiheuttamasta epidemiavaarasta johtuen hallitus suositti 12.3. mittavia toimenpiteitä mahdollisen epidemian hidastamiseksi ja sen vaikutusten minimoinniksi.

Hallitus suosittaa mm. että tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla ainakin 31.5. asti.  Lisäksi kehotetaan  peruuttamaan kaikki yli 500 henkilön yleisötilaisuudet sekä harkitsemaan pienempien kokoontumisten tarpeellisuutta tapauskohtaisesti.

Vallitseva tilanne ja suositukset vaikuttavat myös Rauhanturvaajaliiton kevään tapahtumiin. Osa tapahtumista  ja koulutuksista on jo peruttu ja niistä on informoitu osallistujia.

Suomen Rauhanturvaajaliitto seuraa tilannetta aktiivisesti ja kehottaa kaikkia jäseniään pitämään huolta suojautumisesta koronavirusta vastaan. Jäsenyhdistyksiä kehotetaan harkitsemaan, mitkä kevään tilaisuuksista voidaan siirtää myöhemmin järjestettäviksi. 

Kokoontumisten, kuten kevään liittokokouksen mahdollisista muutoksista informoidaan verkkosivuillamme myöhemmin.

Listätietoa:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ajankohtaistiedot koronaviruksesta COVID-19

Alakategoriat

 • Tiedotteet

  Kriisinhallintaveteraanitunnuksesta juhlava RINTAMERKKI

  Rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa palvelleille myönnettiin v.2016 veteraanistatus, jonka yhteiseksi tunnustukseksi puolustusministeriö lähetti kaikille kriisinhallintaveteraanikortin. Korttiin on painettuna virallisesti käyttöön hyväksytty kriisinhallintaveteraanitunnus. Tunnuksen on suunnitellut Esko Hakulinen.

  Tunnuksen keskuskuviona on miekka, jonka terästä versoo oliivipuun oksa lehvineen ja marjoineen. Kuviota kehystää miekan ponteen kiinnittyvä laakerinlehväseppele. Miekka symboloi sotilaallista toimintaa ja siitä versova oliivinlehvä rauhaa. Laakerinlehväseppele kuvaa kunniaa ja edistystä.

  Suomen Rauhanturvaajaliitolla on yksinoikeus tunnukseen ja sen käyttöön.

  Liitto on nyt teettänyt kaikille yhteisestä kriisinhallintaveteraanitunnuksesta HOPEISEN RINTAMERKIN, jonka hankkimiseen on oikeutettu jokainen kriha-veteraanikortin haltija.

  RINTAMERKKI on aitoa 925/00 hopeaa ja sen halkaisija on 16 mm. Merkki toimitetaan yksittäispakattuna kiinnitettynä pahvikorttiin, jonka kuva-aihe on sama kuin veteraanikortissamme.

  Merkkiä myydään aluksi vain liiton jäsenyhdistysten kautta ja sen jäsenhinta on 25 euroa (ei-jäsenille 35 euroa). Myyntituotolla tuetaan liiton kriisinhallintaveteraani- ja vertaistukitoimintaa. Toimitukset yhdistyksille alkavat YK-päivän jälkeen.

  Yhteystiedot jäsenyhdistyksiin: www.rauhanturvaajaliitto.fi/jasenyhdistykset

  Teksti ja kuvat: Esko Hakulinen

   

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Ylläpito